Region Örebo county Region Örebo county
Search

Politisk lärling Region Örebro län

Vill du prova på att vara politiker i någon av Region Örebro läns nämnder eller beredningar? Då kan du ansöka om att bli politisk lärling.

För att bli antagen som politisk lärling så behöver du uppfylla dessa krav:

  • Du ska vara minst 16 år och folkbokförd i Örebro län
  • Du ska vara medlem i ett politiskt parti som finns representerat i regionfullmäktige i Region Örebro län 
  • Ditt parti måste utse en handledare till dig under lärlingsperioden
  • Du får inte har några förtroendeuppdrag inom Region Örebro län

Under en period upp till sex månader få du chansen att prova på och veta mer om det politiska arbetet i en av Region Örebro läns nämnder eller beredningar. Du som lärling deltar i det politiska arbetet enligt en överenskommelse mellan dig och din handledare. Du har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och du får ett dagarvode. 

Så här ansöker du till politisk lärling

Du skickar en skriftlig ansökan till regionstyrelsen som sedan behandlar ansökan och beslutar om den.

Ansökan ska innehålla:

  • En beskrivning av dig själv
  • Vilka politiska frågor du är intresserad av
  • Vilken nämnd eller beredning som du skulle vilja följa under lärlingsperioden 

Ett tips är att kontakta ditt parti redan innan du ansöker för att få mer information om lärlingsplatsen och möjlighet till handledare.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, December 15, 2020