Region Örebo county Region Örebo county
Search

Du kan påverka

Region Örebro län är en politiskt styrd organisation. Det innebär att du har möjlighet att påverka verksamheten.

Du kan påverka de förtroendevalda politikerna och deras beslut på flera sätt:

  • Du kan skriva, mejla eller ringa till politikerna
  • Du kan träffa de förtroendevalda politikerna personligen
  • Du kan skriva ett medborgarförslag till regionfullmäktige
  • Vart fjärde år är det val till regionfullmäktige. Du väljer då det parti som du vill ska leda Region Örebro län
  • Genom att läsa handlingar, protokoll och beslut från olika möten kan du hålla dig informerad och kan påverka
  • Du kan också påverka genom media, till exempel genom att skriva en insändare om en fråga som du tycker är viktig

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, October 12, 2022