Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Informationshanteringsplaner

Region Örebro läns arkivmyndighet beslutar om vilka allmänna handlingar som ska bevaras och gallras inom organisationen, dessa beslut sammanställs i styrdokument kallade Informationshanteringsplaner och finns uppdelade på olika områden. Regionarkivet är arkivmyndighetens verkställande och beredande organ med ansvar för att ta fram dessa planer, revideringar sker årligen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 februari 2024