Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Politiska remisser

Innan Region Örebro län tar ställning till ett förslag skickas det ibland på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Vi vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har.

Aktuella remisser

image alt text
21 jan 2022

Länsplanen för transportinfrastruktur

Vilken funktion ska våra vägar, järnvägar och cykelvägar fylla, för att vi som bor eller verkar i Örebro län ska ha bästa nyttan av dem?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 oktober 2021