Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ann-Christine Appelqvist

Moderata Samlingspartiet

  • 073 020 97 03 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare Hallsbergs kommun 2019-09-2022-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020