Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Organisation
Uppdrag
Period
Patientnämnd, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Stiftelsen Cesam centrum för samhällsarbete och mobilisering, styrelse, Fonder och stiftelser ledamot 2023-04-2026-12
Politiska sekreterare, Övrigt Politisk sekreterare 2023-01-2026-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2022-11-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020