Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Organisation
Uppdrag
Period
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020