Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Sverigedemokraterna

  • 070-792 38 67 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2022-11-2026-10
Jurymän enligt 12 kap 4 § tryckfrihetsförordningen, 1:a gruppen, Jurymän och nämndemän juryman 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 oktober 2022