Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fotografering och filmning i vården

När medier önskar fotografera eller filma i Region Örebro läns lokaler, på sjukhusområden, eller andra område som tillhör regionen krävs av integritetsskäl alltid fototillstånd. Ingen patient eller besökare ska riskera att hamna på bild eller film utan vetskap och samtycke.

När journalist vill fotografera/filma krävs tillstånd

I verksamhetens lokaler

Den medarbetare som ska ta emot medier i verksamhetens lokaler ansvarar för att tillstånd ges. Tillståndet utfärdas av verksamhetschef/avdelningschef/motsvarande. Tillståndet mejlas sedan till journalisten.

I allmänna utrymmen på sjukhusen, sjukhusområden eller annat utrymme som tillhör Region Örebro län

Tillståndet söks och utfärdas från de allmänna informationsdiskar som finns på sjukhusen. Telefonnummer 019-602 10 00. Tillstånd kan också utfärdas av säkerhetsansvarig på sjukhusen, eller av pressansvarig för annat utrymme. Tillståndet mejlas sedan till journalisten.

Tillstånd kan endast utfärdas under dagtid på vardagar. Under annan tid kan inte tillstånd utfärdas. Då gäller generellt förbud mot att filma eller fotografera, om inte tillstånd har ordnats tidigare.

På tillståndet ska de villkor som gäller för fotografering och filmning anges. 

Under särskilda omständigheter kan tillstånd förvägras, till exempel vid extraordinär händelse. Journalist ska vid anmodan kunna legitimera sig med presskort.

Kontakt för fotografering/filmning i sjukhusens allmänna utrymmen

Universitetssjukhuset Örebro

Säkerhets- och beredskapsenheten

Henric Eriksson

Bitr. verksamhetschef

Joakim Sand

Teknisk chef - Lindesbergs lasarett

Fotografering med drönare

Tillstånd krävs

Om drönare ska användas för ett fotouppdrag på sjukhusområdet vid Universitetssjukhuset Örebro behövs ett tillstånd från ansvariga på helikopterflygplatsen. 

Kontakt för fototillstånd

Mer information om hur du söker tillstånd för fotografering med drönare hittar du här.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 mars 2021