Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fotografering och filmning i vården

När medier önskar fotografera eller filma i Region Örebro läns lokaler, på sjukhusområden, eller andra område som tillhör regionen krävs av integritetsskäl alltid fototillstånd. Ingen patient eller besökare ska riskera att hamna på bild eller film utan vetskap och samtycke.

När journalist vill fotografera/filma krävs tillstånd

I verksamhetens lokaler

Den medarbetare som ska ta emot medier i verksamhetens lokaler ansvarar för att tillstånd ges. Tillståndet utfärdas av verksamhetschef/avdelningschef/motsvarande. Tillståndet mejlas sedan till journalisten.

I allmänna utrymmen på sjukhusen, sjukhusområden eller annat utrymme som tillhör Region Örebro län

Tillståndet söks och utfärdas från de allmänna informationsdiskar som finns på sjukhusen. Telefonnummer 019-602 10 00. Tillstånd kan också utfärdas av säkerhetsansvarig på sjukhusen, eller av pressansvarig för annat utrymme. Tillståndet mejlas sedan till journalisten.

Tillstånd kan endast utfärdas under dagtid på vardagar. Under annan tid kan inte tillstånd utfärdas. Då gäller generellt förbud mot att filma eller fotografera, om inte tillstånd har ordnats tidigare.

På tillståndet ska de villkor som gäller för fotografering och filmning anges. 

Under särskilda omständigheter kan tillstånd förvägras, till exempel vid extraordinär händelse. Journalist ska vid anmodan kunna legitimera sig med presskort.

Kontakt för fotografering/filmning i sjukhusens allmänna utrymmen

Universitetssjukhuset Örebro

Säkerhets- och beredskapsenheten

Morgan Ingvarsson

Teknisk chef - Karlskoga lasarett

Joakim Sand

Teknisk chef - Lindesbergs lasarett

Fotografering med drönare

Tillstånd krävs

Om drönare ska användas för ett fotouppdrag vid Universitetssjukhuset Örebro behövs ett tillstånd från ansvariga på helikopterflygplatsen. Regelverket gäller för flyg med drönare inom en radie av en kilometer runt helikopterflygplatsen. 

Kontakt för drönartillstånd

För att nå ansvarig för helikopterflygplatsen, ring växeln 019-602 10 00. 

Bild över område där tillstånd krävs:

helikopterplattan-dronare.jpg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 februari 2021