Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Helikopterflygplats USÖ

Helikopterflygplatsen är i första hand avsedd för sjuk- och ambulanshelikoptertransporter till och från Universitetssjukhuset i Örebro under visuella förhållanden.

USÖ får både primär- och sekundärtransporter (patienter direkt från skadeplats eller patienter från andra sjukhus). Det är främst ambulanshelikoptrar som kommer med patienter, men USÖ kan också få patienter från sjöfartsverkets SAR-helikopter (Search And Rescue), eller via godkända polis- och militärhelikoptrar.

Helikopter landar på helikopterplattan USÖ

Flygplatsen är lokaliserad till taket på O-huset c:a 24 m över omgivande markyta.
Se flygplatskartor längre ner på sidan.

 • Hinderfria sektorer i riktning 071° och 251°.
 • Hinderfri lutning 4,5 %.
 • Hinder i form av stationsbyggnad norr om FATO/TLOF, försett med hinderljus.

 • Rund betongplatta, diameter 37,5 m
 • Sättningsplats, diameter 28.1 m (FATO/TLOF)
 • Sättningspunkt markerad med gul färg, diameter 10 m
 • Max tillåten helikoptervikt 10 ton
 • Max rotordiameter 15,6 m
 • Skyddssarg runt plattan
 • Skyddsnät vid säkerhetsområdets ytterkant i husliv

 • Kantljus, lågintensivt rundstrålande
 • Hinderljus
 • Sättningsstrålkastare
 • Stor vindstrut på intilliggande hög sjukhusbyggnad
 • Liten vindstrut i anslutning till manöverrum
 • Flygplatsbelysning tänds manuellt från manöverrum
 • Optiskt flygplatsfyr på intilliggande hög sjukhusbyggnad signalerande morse H
 • Flygplatsljus med ljuskällor av LED-karaktär finns – de flesta av dessa är försedda med IR-/värmetillsats, men ljus som inte avger IR-strålning kan förekomma.
 • Flygplatsen är utrustad med 3 skumkanoner kompletterade med 2 skumhandbrandsläckare för mindre bränder.

 • Stor risk för nedsvep från sjukhusbyggnad vid stark nordlig vind
 • Helikopterflygplatsen är avsedd för helikoptrar av
  prestandaklass 1
 • Helikopterflygplatsen är klar för landning när flygplatsbelysning och
  flygfyr är tänd
 • PPR 30 minuter
 • Ägare: Region Örebro län

Här hittar du information och anmälan om hinder och annan störande verksamhet på eller i närheten av helikopterflygplatsen vid USÖ, exempelvis lyftkranar och byggprojekt.

In- och utflygningsektorerna till helikopterflygplatsen ska alltid vara fria från hinder och vilseledande ljus.

Hinder och annan störande verksamhet (ex. lyftkranar, antenner, master, skorstenar, drönare, störande/bländande ljus, sprängning, uppsatt skyddsanordning/väderskydd m.m.) i flygplatsens närområde kan inverka negativt på helikoptrar och utgöra en flygsäkerhetsrisk.

Alla hinder och annan störande verksamhet i helikopterflygplatsens närhet, samt alla hinder över 45 meter inom 1500 meters radie från flygplatsen, ska anmälas till flygplatsledningen enligt nedan.

Inom sjukhusområdet
 • Lyftkranar, master, antenner, skorstenar, störande/bländande ljus, sprängning, uppsatt skyddsanordning/väderskydd och annan störande verksamhet ska anmälas senast fyra veckor före den tänkta händelsen.
Utanför sjukhusområdet
 • Lyftkranar, master, antenner, skorstenar, drönare, störande/bländande ljus ska anmälas senast 5 arbetsdagar före den tänkta händelsen.
 • Sprängning, uppsatt skyddsanordning/väderskydd och annan störande verksamhet ska anmälas senast fyra veckor före den tänkta händelsen.
Uppgifter som krävs i anmälan är:
 • Vilken typ av hinder eller annan störning som kan förekomma.
 • Datum och tidpunkter då hinder/störning för flygtrafiken kan förekomma.
 • Hindrets/störningens position i WGS 84 DMS (grader, minuter, sekunder).
 • Hindrets/störningens avstånd och bäring från helikopterplattans mittpunkt.
 • Hindrets/störningens område/utbredning.
 • Hindrets höjd över normal havsnivå, anges i meter och fot.
 • Hindrets höjd över omgivande markyta, anges i meter och fot.
 • Övrig information (t.ex. om hinderljus på lyftkran eller andra hinder)
 • Namn och kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) till anmälare och/eller kontaktperson
 • Karta/ritning med aktuell placering/område bör bifogas.
Anmälan sänds till:

Anmälan med underlag skickas till flygplatsledningen via nedanstående formulär eller e-post: helikopterflygplatsen@regionorebrolan.se

Observera att anmälan om samråd avseende drönare sker via separat formulär.

Läs mer under ”Flygning med drönare samt fotografering från drönare”.

 

Karta/ritning med aktuell placering/område bifogas

GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.

Här kan du läsa om hur Region Örebro län behandlar dina personuppgifter

Flygning med drönare (obemannat luftfartyg) närmare än 1 000 m från helikopterflygplatsen får endast ske i samråd med flygplatsledningen.

På sjukhusområdet vid USÖ råder ett generellt fotoförbud. För all fotografering och filmning på sjukhusområdet behövs ett fototillstånd.

Inför drönarflygning och eventuell fotografering skickas förfrågan nedan med begäran om samråd och tillstånd, minst fem arbetsdagar innan flygtillfället.

Uppgifter som krävs i förfrågan är:

 • Sökandes namn och kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer)
 • Fjärrpilotens kontaktuppgifter (mobilnummer där denne nås under flygningen)
 • Operatörs-ID
 • Datum och tid för flygningens start och slut
 • Fjärrpilotens placering (gatuadress) vid flygningen, gärna utmärkt på karta
 • Flygområde och maximal flyghöjd
 • Vid fotografering från drönare behövs även uppgifter om vad som ska fotograferas

Förfrågan sänds till:
Förfrågan med begäran om samråd för drönarflygning samt tillstånd för fotografering skickas till flygplatsledningen via nedanstående formulär eller e-post: helikopterflygplatsen@regionorebrolan.se


Bild över område där samråd för drönarflygning krävs:

Bild över område där samråd för drönarflygning krävs

Ska fotografering ske på sjukhusområdet?
Karta bifogas

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 maj 2023