Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Helikopterflygplats Universitetssjukhuset Örebro

Helikopterflygplatsen är i första hand avsedd för sjuk- och ambulanshelikoptertransporter till och från Universitetssjukhuset i Örebro under visuella förhållanden.

USÖ får både primär- och sekundärtransporter (patienter direkt från skadeplats eller patienter från andra sjukhus). Det är främst ambulanshelikoptrar som kommer med patienter, men USÖ kan också få patienter från sjöfartsverkets SAR-helikopter (Search And Rescue), eller via godkända polis- och militärhelikoptrar.

Helikopter på helikopterplattan, USÖ

Helikopterflygplatsens läge

Flygplatsen är lokaliserad till taket på O-huset c:a 24 m över omgivande markyta.
Se flygplatskartor längre ner på sidan.

Manöverområde/sättningsplats

 • Rund betongplatta, diameter 37,5 m.
 • Sättningsplats, diameter 28.1 m (FATO/TLOF).
 • Sättningspunkt markerad med gul färg, diameter 10 m.
 • Max tillåten helikoptervikt 10 ton.
 • Max rotordiameter 15,6 m
 • Skyddssarg runt plattan.
 • Skyddsnät vid säkerhetsområdets ytterkant i husliv.

Flygplatsutrustning

 • Bankantljus, lågintensivt rundstrålande.
 • Sättningsstrålkastare.
 • Stor vindstrut på intilliggande hög sjukhusbyggnad.
 • Liten vindstrut i anslutning till manöverrum.
 • Flygplatsbelysning tänds manuellt från manöverrum.
 • Optiskt flygplatsfyr på intilliggande hög sjukhusbyggnad signalerande
  morse H.
 • Flygplatsen är utrustad med 3 st skumkanoner.

Övrig information

 • Stor risk för nedsvep från sjukhusbyggnad vid stark nordlig vind.
 • Helikopterflygplatsen är avsedd för helikoptrar av
  prestandaklass 1.
 • Helikopterflygplatsen är klar för landning när flygplatsbelysning och
  flygfyr är tänd.

Kontakt

Föranmälan om landning alla dagar 00-24 sker via USÖ växel 019-602 22 22 eller SOS ALARM Örebro 019-12 40 50

PPR 30 min

Ägare: Region Örebro län

Flygplatschef: 019-602 10 00 (växel)

Flygplatskartor

Fotografering med drönare - tillstånd krävs

Om drönare ska användas för ett fotouppdrag vid Universitetssjukhuset Örebro behövs ett tillstånd från ansvariga på helikopterflygplatsen. Regelverket gäller för flyg med drönare inom en radie av en kilometer runt helikopterflygplatsen. 

Kontakt för drönartillstånd

För att nå ansvarig för helikopterflygplatsen, ring växeln 019-602 10 00. 

Bild över område där tillstånd krävs

Bild på område där tillstånd krävs.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 februari 2021