Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Helikopterflygplats USÖ

Helikopterflygplatsen är i första hand avsedd för sjuk- och ambulanshelikoptertransporter till och från Universitetssjukhuset i Örebro under visuella förhållanden.

USÖ får både primär- och sekundärtransporter (patienter direkt från skadeplats eller patienter från andra sjukhus). Det är främst ambulanshelikoptrar som kommer med patienter, men USÖ kan också få patienter från sjöfartsverkets SAR-helikopter (Search And Rescue), eller via godkända polis- och militärhelikoptrar.

Helikopter landar på helikopterplattan USÖ

Flygplatsen är lokaliserad till taket på O-huset c:a 24 m över omgivande markyta.
Se flygplatskartor längre ner på sidan.

 • Rund betongplatta, diameter 37,5 m
 • Sättningsplats, diameter 28.1 m (FATO/TLOF)
 • Sättningspunkt markerad med gul färg, diameter 10 m
 • Max tillåten helikoptervikt 10 ton
 • Max rotordiameter 15,6 m
 • Skyddssarg runt plattan
 • Skyddsnät vid säkerhetsområdets ytterkant i husliv

 • Kantljus, lågintensivt rundstrålande
 • Hinderljus
 • Sättningsstrålkastare
 • Stor vindstrut på intilliggande hög sjukhusbyggnad
 • Liten vindstrut i anslutning till manöverrum
 • Flygplatsbelysning tänds manuellt från manöverrum
 • Optiskt flygplatsfyr på intilliggande hög sjukhusbyggnad signalerande morse H
 • Flygplatsljus med ljuskällor av LED-karaktär finns – de flesta av dessa är försedda med IR-/värmetillsats, men ljus som inte avger IR-strålning kan förekomma.
 • Flygplatsen är utrustad med 3 skumkanoner kompletterade med 2 skumhandbrandsläckare för mindre bränder.

 • Stor risk för nedsvep från sjukhusbyggnad vid stark nordlig vind
 • Helikopterflygplatsen är avsedd för helikoptrar av
  prestandaklass 1
 • Helikopterflygplatsen är klar för landning när flygplatsbelysning och
  flygfyr är tänd
 • PPR 30 minuter
 • Ägare: Region Örebro län

Flygning med drönare (obemannat luftfartyg) närmare än 1 000 m från helikopterflygplatsen får endast ske i samråd med flygplatsledningen.

På sjukhusområdet vid USÖ råder ett generellt fotoförbud. För all fotografering och filmning på sjukhusområdet behövs ett fototillstånd.

Inför drönarflygning och eventuell fotografering skickas förfrågan nedan med begäran om samråd och tillstånd, minst fem arbetsdagar innan flygtillfället.

Uppgifter som krävs i förfrågan är:

 • Sökandes namn och kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer)
 • Fjärrpilotens kontaktuppgifter (mobilnummer där denne nås under flygningen)
 • Operatörs-ID
 • Datum och tid för flygningens start och slut
 • Fjärrpilotens placering (gatuadress) vid flygningen, gärna utmärkt på karta
 • Flygområde och maximal flyghöjd
 • Vid fotografering från drönare behövs även uppgifter om vad som ska fotograferas

Förfrågan sänds till:
Förfrågan med begäran om samråd för drönarflygning samt tillstånd för fotografering skickas till flygplatsledningen via nedanstående formulär eller e-post: info.helikopterflygplatsen-uso@regionorebrolan.se


Bild över område där samråd för drönarflygning krävs:

Bild över område där samråd för drönarflygning krävs

Ska fotografering ske på sjukhusområdet?
Karta bifogas

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 november 2021