Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

På Kävesta Folkhögskola utanför Dansens Hus står en skulptur av Klara Kristalova. 

Skulpturen, som heter "Utflykt" handlar om rötter, historia och minne. Vad de  betyder och vad avsaknaden av dem innebär. Flickan/kvinnan är buren av sin historia men också rotad på gott och ont. Rötterna möjliggör, men är också sega och starka.

Parallellt med detta finns tanken på den mänskliga utvecklingens transformation och i synnerhet den kvinnliga erfarenheten av detta. Klara Kristalova har inspirerats av Ovidius men även av egna erfarenheter, litteratur såsom t.ex. Duras och Fagerholm, och av själva naturen. Titeln syftar på en möjlig tur ut, i det kända eller okända. 

Inköpt 2023

 

KlaraKristalova_1.jpg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 mars 2024