Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Konsthandläggarna köper in och förnyar konstsamlingen med konstverk från samtida, nu levande konstnärer. I första hand görs besök hos etablerade gallerister och konsthallar i länet, men för att täcka behovet görs även inköp utanför länets gränser.

Att varje konstverk ska passa för alla smakriktningar är inte målsättningen. Istället görs inköpen med en så stor bredd av konstnärliga uttryck och material som möjligt.

Den lösa konsten placeras ut i olika verksamheter och fördelas efter behov och tillgång på konstverk. Vid utplaceringen måste val av material och motiv anpassas efter verksamheternas specifika behov.

 

Bilder i collaget nedan

Övre raden från vänster:
Arnold Hagström, Hare - Helene Hortlund, Lövprakt - Johan Siggesson, Björkar

Nedre raden från vänster:
Dorina Mocan, Friends - Ulrika Andersson, Red Sky II - Christina Rutger, Sökare

 

Collage lös konst

 

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 april 2023