Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

PLATS: Campus USÖ, vägg i entréhall

Fredrika Linder har i sitt konstverk "W" gestaltat den mänskliga kroppen i form av väggmonterade glasobjekt med integrerat ledljus. Med hjälp av sensorer reagerar konstverket interaktivt på rörelse och ju fler som vistas på de olika våningsplanen, desto mer aktivt blir ljusspelet.

De olika glasformerna refererar till inre organ som hjärnan, levern, magen och äggstockarna och bildar ett slags anatomisk modell på den höga väggen i entréhallen. 

Konstverket är uppfört i samarbete med Statens konstråd. Här finns mer information om "W": statenskonstrad.se/konst/w

Se mer om Fredrika Linder på hennes hemsida: www.fredrikalinder.com

Tillbaka

Fredrika Linder, "W"

Fredrika Linder, "W", detalj

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 april 2022