Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Michael Johansson, "Some assembly required"

PLATS: Akutmottagningens entrétorg

Michael Johansson är en svensk konstnär som bor och arbetar i Berlin. I hans lekfulla skulpturer placerar han föremål som vi har omkring oss i en ny kontext, förskjuter skalan, ändrar sammanhang och får oss att fundera och ompröva vår relation till vardagliga ting.

Skulpturen vid akutmottagningen är ett av totalt tre konstverk av Michael Johansson. På H-husets norra och södra entrétorg kommer två verk till att installeras under året. På grund av nedstängningar under Coronapandemin har tidplanen förskjutits.

Mer om Michael Johansson på hans hemsida: www.michaeljohansson.com

Tillbaka

Michael Johansson, "Some assembly required"

Michael Johansson, "Some assembly required"

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 april 2022