Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Hand som gör en avvisande gest mot ett vinglas som erbjuds.

Drick mindre - må bättre

All minskning av alkoholkonsumtion ger positiva effekter på din hälsa. Vanliga effekter är att man sover bättre och känner sig piggare.

Minnet och koncentrationsförmågan kan förbättras och du kan ha lättare att hantera stress om du dricker mindre. 

Du minskar även risken att drabbas av olika sjukdomar som exempelvis högt blodtryck, cancer och sjukdomar i levern.

Risken för hälsoproblem ökar ju mer alkohol du konsumerar. Alkohol försämrar omdöme, tankeförmåga och reaktionsförmåga, vilket kan öka risken att skada sig själv eller andra.

Det här rekommenderas för dig som är vuxen

Hur mycket alkohol kan jag dricka?

Någon tydlig gräns för när alkoholkonsumtion är helt riskfri finns inte. Ju mindre du dricker, desto bättre. Det är väldigt individuellt hur mycket man kan dricka utan att ta skada av sin alkoholkonsumtion. Redan små mängder alkohol kan ge skador hos barn, ungdomar, äldre samt vid sjukdom eller medicinering. Vid vissa tillfällen bör du helt avstå från alkohol; under graviditet, amning, vid omvårdnad av andra samt i kombination med vissa läkemedel.

Är du under 18 år ses all alkoholkonsumtion som riskbruk.

Alkoholfri operation

Du minskar risken att drabbas av komplikationer om du är rök- och alkoholfri 4-8 veckor före och efter en operation. Det ger förbättrad läkning, minskar risk för blödningar, infektioner och skador i hjärta, blodkärl och lungor samt förkortar vårdtid och sjukskrivning.

Fundera gärna över dina egna vanor

Hur påverkar drickandet ditt liv? Till exempel hur du mår, din sysselsättning, din ekonomi eller dina relationer till andra.

Mer tips på vad du själv kan göra för att förändra ditt drickande: 

Tips på vad du kan göra för att förändra ditt drickande (1177.se)

Tips till dig som är 13 - 25 år och vill förändra ditt drickande (UMO.se)

www.alkoholhjalpen.se

Vårdcentralerna och vårdcentralernas digitala levnadsvanemottagning erbjuder olika stöd till dig som vill förändra ditt drickande.

Vårdcentralernas digitala levnadsvanemottagning

Det går att få kostnadsfri rådgivning av Alkoholhjälpen (alkoholhjalpen.se)

Lista över vårdcentraler i Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2023