Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
En person lägger en tröstande arm om ryggen på en annan person.

Att må dåligt ibland är en del av livet

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss människor att må bra och uppnå vår fulla potential. Ibland skaver livet, så är det för alla. Det kan till exempel bero på svåra händelser, motgångar eller stress.

Det jobbiga går oftast över och det finns saker du kan göra för att må bättre. Men ibland behöver du hjälp eller stöd utifrån. 

Psykisk ohälsa är något de flesta kommer i kontakt med genom livet, antingen att man själv upplever någon form av psykisk ohälsa eller genom att någon närstående gör det.

Det kan handla om att vi upplever allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen. Vissa besvär minskar när livssituationen förändras, problemen löser sig eller vi anpassar oss till dem, men psykiska besvär kan också vara kvar över tid eller försämras.

Vid all psykisk ohälsa kan vi alltid hjälpa oss själva med fysisk aktivitet, skapa tid för återhämtning, prata med någon vi känner väl om hur vi mår, ägna oss åt meningsfulla aktiviteter och vara uppmärksam på vad negativa tankar gör med våra känslor. Om vårt välbefinnande och/eller vår livssituation blir för påverkad och vi själva inte hittar en väg att må bättre så kan vi behöva söka oss till professionell hjälp.

På Folkhälsomyndighetens webbsida "Din psykiska hälsa" finns mer information som förklarar mer om vad psykisk hälsa och psykisk ohälsa är.

Tillåt dig att känna det du gör

Nedstämdhet är ofta en reaktion på den situation man befinner sig i. Oavsett hur någon annan har det eller vad någon annan tycker, är det du känner aldrig fel.

Vi kan alla stärka såväl vår fysiska som psykiska hälsa genom att försöka välja vanor och tankar som gör att vi håller oss friskare och når vår fulla potential. 

Om du har känt dig nedstämd under mer än två veckor, eller har andra tecken på depression, bör du kontakta din vårdcentral för att få hjälp med ditt mående. Likaså om du mår mycket dåligt och har funderingar på att ta ditt liv - kontakta då en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112. 

Ta hjälp av vårdcentralen

Om du har känt dig nedstämd under mer än två veckor, eller har andra tecken på depression, bör du kontakta din vårdcentral.

Vårdcentralerna erbjuder olika typer av stöd för dig som mår dåligt psykiskt. Till exempel kan man vid behov få samtalsstöd från kurator eller psykolog. Fråga din vårdcentral vad de kan erbjuda. 
Lista över alla vårdcentraler i Örebro län

Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga

Råd, stöd och behandling för dig under 18 år. Kontakta oss om du känner oro, ångest, nedstämdhet eller mår dåligt på annat sätt. Vi kan hjälpa dig hitta rätt väg för att börja må bättre. Du som är vårdnadshavare kontaktar oss för ditt barns räkning.

Om du mår mycket dåligt eller inte vill leva längre

Kontakta genast psykiatriska akutmottagningen eller ring 112 om du mår mycket dåligt eller om du har allvarliga tankar eller planer på att ta ditt liv. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2023