Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Händer som bryter av en cigarett.

Att vara tobaksfri kan ge frihetskänsla

Många upplever en frihetskänsla av att inte ha ett beroende. Andra vinster är att slippa lukta tobak, få ett ökat lugn, förbättrad sömn och en bättre hälsa. Har du aldrig varit tobaksfri kan du behöva sluta för att upptäcka just dina vinster och öka din motivation att förbli tobaksfri.

När du gör ett rökstopp börjar kroppen snabbt återhämta sig. Redan efter 24 timmar har riskerna för en hjärtinfarkt börjat minska.

När du röker och snusar får du i dig ämnen som är skadliga för kroppen. De gör till exempel att du får sämre kondition och att risken ökar för flera sjukdomar. De påverkar också hjärnan så att du blir beroende. Det kan finnas många olika skäl till att vilja sluta med tobak och nikotin. Vad är ditt skäl? För att sluta med rökning eller snusning är det viktigaste att du verkligen vill själv.

Rekommendationer och tips till dig som vill sluta med tobak

Bryt vanan

Att bryta vanan är en bra förberedelse. Ofta har du som röker eller snusar starka vanor.

Trappa inte ned helt till en början utan välj två av förslagen:

  • Rök på en annan plats än du brukar
  • Lägg paketet/dosan på en annan plats eller ficka
  • Ändra din morgonrutin
  • Lägg bort telefonen när du röker
  • Byt tobaksmärke ett par dagar före stoppdagen

Du behöver också förbereda dig på att hantera sug och abstinens. Vi rekommenderar inte e-cigaretter eller vitt snus när du slutar med tobak. 

Rök- och alkoholfri operation

Du minskar risken att drabbas av komplikationer om du är rök- och alkoholfri 4-8 veckor före och efter en operation. Det ger förbättrad läkning, minskar risk för blödningar, infektioner och skador i hjärta, blodkärl och lungor samt förkortar vårdtid och sjukskrivning.

Behöver du hjälp och stöd att sluta med tobak finns det olika vägar att gå:

Vårdcentralerna erbjuder olika stöd, fråga din vårdcentral vad de kan erbjuda. 

Lista över alla vårdcentraler i Örebro län

Du kan också kontakta:

Digitala levnadsvanemottagningen

Tobakspreventiva mottagningen Örebro

Tobakspreventiva mottagningen Karlskoga

Sluta-röka-linjen: kostnadsfritt, individuellt stöd via telefon (slutarokalinjen.se) 

På apoteken kan du få information om läkemedel och hjälp med att sluta använda tobak.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2023