Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vårdgarantienheten Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdgarantienheten, tidigare Vårdslussen, hjälper dig som patient att få vård på en specialistmottagning inom den tidsram som anges i vårdgarantin (En specialistmottagning är en mottagning dit man blir remitterad av en läkare från exempelvis vårdcentralen, vid vissa specialistmottagningar går det även att skicka in en egen vårdbegäran). Om din egen region inte kan ge dig specialiserad vård inom angiven tid kan Vårdgarantienheten hjälpa dig att få vård i en annan region.

Vårdgarantienheten hjälper dig också med svar på frågor om du vill söka vård någon annanstans än i din egen region.

För vårdgaranti på din vårdcentral ska du kontakta vårdcentralen.

Telefonnummer

019-602 66 00

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-11:30

Vårdgarantin innebär att du som patient har rätt till:

  • Kontakt med primärvården samma dag som du söker vård. Kontakten kan till exempel ske via telefonsamtal, besök eller videosamtal.
  • Medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal inom primärvården inom tre dagar efter att du sökt vård. Exempel på legitimerad vårdpersonal: sjuksköterska, läkare, barnmorska och fysioterapeut.
  • Besök inom den specialiserade vården (vanligtvis sjukhusvård) inom 90 dagar om du har fått remiss för det. Samma tidsgräns gäller om du sökt specialistvård på egen hand (till exempel genom egen vårdbegäran).
  • Efter det att vårdpersonalen och du har beslutat om viss behandling (till exempel en operation) ska du få tid för det inom 90 dagar.

Undantag

Det finns några undantag från vårdgarantin. Återbesök och röntgenundersökningar omfattas till exempel inte. Mer information hittar du på 1177.se

Information till patienter

Vårdgarantienheten har ingen mottagning dit du kan gå. Du når oss via vår e-tjänst eller genom att ringa och boka telefontid så ringer vi upp dig, kontaktuppgifterna finns i länken ovan.