Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Reumatologiska rehabiliteringsteamet (ReumaRehab)

Reumatologiska rehab-teamet är en specialistresurs som erbjuder kvalificerad och individuellt anpassad rehabilitering till personer med reumatisk sjukdom.

Vi arbetar med:

 • Teambesök för patienter på reumatologiska mottagningen
 • Rehabiliteringsperiod i dagvård

Tillsammans med patienten och utifrån dennes förväntningar och mål bidrar de olika yrkeskategorierna med sina specifika kunskaper.

Syftet med rehabiliteringen är:

 • En fysisk och psykosocialt förbättrad livssituation
 • Ökad information och kunskap om sin sjukdom och dess påverkan på det dagliga livet
 • Stärkt tro på den egna förmågan och ett fortsatt aktivt liv
 • Möjlighet att träffa andra med samma diagnos, ställa frågor, diskutera och dela med sig av erfarenheter
 • För att komma till ReumaRehab krävs remiss av läkare på reumatologiska kliniken. 

Teambesök är ett mottagningsbesök på reumatologmottagningen där patienten under en halv dag träffar arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut och sjuksköterska. Besöket avslutas med att teamet gör en planering för fortsatta åtgärder som sedan diskuteras och förankras med patienten.

Reumatologiska rehabiliteringsteamet (ReumaRehab)

Reumatologiska rehab-teamet är en specialistresurs som erbjuder kvalificerad och individuellt anpassad rehabilitering till personer med reumatisk sjukdom.

Vi arbetar med:

 • Teambesök för patienter på reumatologiska mottagningen
 • Rehabiliteringsperiod i dagvård

Tillsammans med patienten och utifrån dennes förväntningar och mål bidrar de olika yrkeskategorierna med sina specifika kunskaper.

Syftet med rehabiliteringen är:

 • En fysisk och psykosocialt förbättrad livssituation
 • Ökad information och kunskap om sin sjukdom och dess påverkan på det dagliga livet
 • Stärkt tro på den egna förmågan och ett fortsatt aktivt liv
 • Möjlighet att träffa andra med samma diagnos, ställa frågor, diskutera och dela med sig av erfarenheter
 • För att komma till ReumaRehab krävs remiss av läkare på reumatologiska kliniken. 

Teambesök är ett mottagningsbesök på reumatologmottagningen där patienten under en halv dag träffar arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut och sjuksköterska. Besöket avslutas med att teamet gör en planering för fortsatta åtgärder som sedan diskuteras och förankras med patienten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021