Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ung peng

Du som är mellan 13-25 år kan söka upp till 6 000 kronor för att genomföra ett kulturarrangemang inom till exempel musik, dans, teater, konst, film eller poesi. Ditt arrangemang ska i första hand rikta sig till personer i samma ålder som du, det vill säga 13-25 år.

Ansök om Ung peng

Vem kan söka?

Du som är 13-25 år och bosatt i någon av nedanstående kommuner i Örebro län kan söka. Du som söker ska vara den som i huvudsak står för idé samt genomför arrangemanget. Enskilda personer, grupper eller ungdomsföreningar kan söka. I vissa fall krävs att du är myndig, till exempel om polistillstånd behövs.

 • Askersunds kommun
 • Lekebergs kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Hällefors kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Ljusnarsbergs kommun
 • Karlskoga kommun
 • Nora kommun
 • Kumla kommun
 • Laxå kommun

När går det att söka?

Du kan söka bidraget när som helst under året. Gör din ansökan senast en månad innan genomförandet. Det är möjligt att söka flera gånger samma år.

Ung peng har uppehåll både på sommarlovet och jullovet. Det går att skicka in ansökan då, men vi tar hand om den efter lovet så därför kan du få vänta på besked just under loven.

Behöver du hjälp kring din idé eller med att fylla i ansökan?

Ring eller skicka ett mejl till handläggaren i den kommun där du vill genomföra aktiviteten!

Du kan söka för arrangemang och aktiviteter inom kulturområdet som du vill genomföra för andra unga. Du kan söka för sådant som behövs för ditt arrangemang.

Arrangemanget/aktiviteten ska:

 • vara av kulturkaraktär
 • marknadsföras öppet
 • vara öppen för alla ungdomar (åldersgräns är okej i vissa fall)
 • genomföras i Örebro län
 • vara fritt från alkohol och droger
 • vara partipolitiskt- och religiöst neutralt

Det går inte att söka för exempelvis:

 • material som behålls efter arrangemanget
 • verksamhet initierad av vuxna
 • kostnad för produkter som säljs
 • skol- eller föreningsinterna projekt
 • arvode/lön till dig själv

Vad händer när jag skickat in ansökan?

Inom fem arbetsdagar efter din ansökan blir du kontaktad av "din" kommun för att gå igenom ansökan.

Om din ansökan blir beviljad får du utbetalningen efter ungefär 2-3 veckor.

Om du av någon anledning inte kan genomföra arrangemanget eller aktiviteten ska du betala tillbaka beloppet helt eller delvis. Kontakta i så fall din kommunhandläggare.

Marknadsför din aktivitet

Tre logotyper ska synas i allt kommunikationsmaterial för arrangemang eller aktiviteter som fått stöd från Ung peng. Det gäller affischer, webbsidor, sociala medier, annonser och så vidare.

Redovisa din Ung peng-aktivitet

Senast två veckor efter att du genomfört ditt Ung peng-arrangemang ska du skicka in en utvärdering av hur det gått. Det gör du genom att fylla i formuläret "Redovisa Ung peng-aktivitet".

Samma person som skickade in ansökan ska skicka in redovisningen.

Kontakter

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2023