Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Vi förbereder för snabbussar

Region Örebro län och Örebro kommun förbereder för ett modernt system för kollektivtrafik - BRT (Bus Rapid Transit). 2021 började vi bygga den första etappen som går mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

Video om snabbussarna BRT

Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Detta innebär att fler kan resa med kollektivtrafik i stråket. De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som biljettkontrollerna ska gå snabbare än idag. Första sträckan (etapp 1) kommer att gå mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

Projektet finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.

För bättre framkomlighet i ett Örebro som växer

Idag är det 20 000 fordon på Rudbecksgatan varje dag och 10 000 av dem reser mindre än fem kilometer. Om vi fortsätter att resa som idag kommer det vara 5000 fler bilar på Rudbecksgatan om 20 år. En ökning som skulle innebära att trängsel, köer och dålig luft skulle bli vardag. Vi måste ändra vårt beteende och börja resa mer hållbart.  

Analyser och utredningar pekar tydligt på att konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafiken jämfört med bil - tillsammans med hög turtäthet, robusthet och tillförlitlighet – är avgörande faktorer för att få fler att välja bussen framför bilen. 

BRT - en del i en hållbar trafikmiljö 

BRT är en del i att uppnå de övergripande mål som bland annat nämns i Regionalt Trafikförsörjningsprogram och Örebro kommuns Trafikprogram. Utöver BRT är även parkeringsavgifter, ett bättre stadslinjenät och justerade biljettpriser, viktiga delar för att kollektivtrafiken ska vara ett prisvärt alternativ till bil, viktiga delar för att uppnå målen. 

Nytt stadslinjenät 

I samband med införande av BRT ser regionen över hela stadslinjenätet i Örebro för att det ska bli en bra helhet med en attraktiv busstrafik för så många som möjligt.

Beslut om att införa ett nytt stadslinjenät togs 2021. Det nya linjenätet införs i samband med tidtabellskiftet december 2024. 

 

Tidplan etapp 1

  • Politiska beslut vintern 2020
  • Projektering påbörjades 2020
  • Byggnation av etapp 1 påbörjades 2021
  • Upphandling av bussar, för leverans 2023
  • Byggnation av etapp 1 beräknas klar 2025

BRT Brickebacken – Tegnérlunden

  • Totalsträcka etapp 1: 7 km
  • Preliminär trafikstart etapp 1: 2025
  • Fordonslängd: 18 meter
  • Turtäthet: 5 minuter
  • Kostnad etapp 1: 250 mnkr varav hälften är statlig medfinansiering

Kontakte

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 26. Januar 2023