Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regionservice

Regionservice är Region Örebro läns serviceorganisation.

Reception

Service är vår ledstjärna

För dig som besökare så möter du Regionservice i vår telefonväxel. Eller när du besöker Region Örebro län så är det vi som sköter utemiljön och parkeringarna.

Om du blir inlagd på sjukhuset kanske du möter någon av våra medicintekniska ingenjörer som ser till att teknisk apparatur fungerar. Våra kockar lagar mat och städ ser till att det är rent i lokalerna. Du kan även få hjälp av en transportör att ta dig till olika platser inom sjukhusområdet.

Det är också vi som svarar på frågor kring din faktura. Och vi välkomnar dig till vårt Regionarkiv där du kan läsa din patientjournal eller fördjupa dig i Regionens handlingar kring dess verksamheter ända tillbaka till 1863.

För dig som är student på praktik så möter du oss när du ska få ditt e-tjänstekort. 

Vi ansvarar även för IT-utrustning och IT-system inom Region Örebro län och vi ser till att medarbetarna får sin lön i rätt tid.

Områden inom Regionservice

Område fastigheter ansvarar för förvaltning, drift och byggnation av Region Örebro läns fastigheter, ca 500 000 m2.

Vår huvuduppgift är att vårda våra fastigheter och att se till att lokalerna är funktionella och ändamålsenliga. Det gör vi genom verksamhets- och teknikanpassning eller genom att skapa nya lokaler eller byggnader. Våra hyresgäster är till största delen vårdverksamheter, vilket innebär en hög teknisk komplexitet och krav på samband, funktionalitet och flöden.

Inom område fastighet finns följande avdelningar och funktioner:

 

Projektledare bygg ansvarar för att leda om- och nybyggnationsprojekt. Det gör vi tillsammans med projektledare från Fastigheter Teknik samt lokalplanerare. Vi tar även fram tekniska standarder.

 

Kontakt byggprojekt

Cecilia Svedin

Avdelningchef byggprojekt

Vi ansvarar för skötsel, tillsyn och reparationer av alla delar i våra fastigheter. I vårt dagliga arbete ingår att ge stöd och service till verksamheter som finns i våra fastigheter för att deras arbete ska gå så smidigt som möjligt.

Parkgruppen

Parkgruppen är en grupp inom avdelning fastighetsdrift med ansvar för planering, skötsel och underhåll av parkområden. Vi har hand om planteringar, trädsättningar, grönytor och sköter även snöröjningen vid Region Örebro läns fastigheter.

 

Kontakt fastighetsdrift

Arto Åkerman

Tf Avdelningschef fastighetsdrift

Kontakt park

Katarina Ahlgren

Parkchef

Avdelning fastighetsförvaltning ansvarar för att samla in samtliga Region Örebro läns verksamheters lokalbehov och planerar investerings- och underhållsprojekt. Vi ansvarar även för parkeringar ägda av Region Örebro län.

Vi hanterar också våra externa hyresvärdar och hyresgäster. 

 

Region Örebro läns konstverksamhet

Konstverksamheten ansvarar för Region Örebro läns konstsamling på ca 17 000 konstverk. Vi medverkar till att göra miljöerna så trevliga som möjligt för dem som vistas i Region Örebro läns olika lokaler.

Målet är att konstverken ska nå ut till människor med varierande bakgrund, smak, värderingar och livssituationer.

Kontakt fastighetsförvaltning

Ellinor Sundqvist

Avdelningschef fastighetsförvaltning

Kontakt konsthandläggare

Kristin Rapp

Projektledare inom avdelning Teknik ansvarar för de tekniska systemen vid om- och nybyggnation av vårt fastighetsbestånd. Vi tar även fram tekniska standarder. 

 

Kontakt teknik

Olof Ekstrand

Avdelningschef teknik

Avdelning lokalplanering ansvarar för planeringsarbetet vid om- och nybyggnation av vårt fastighetsbestånd. Lokalplanerarna arbetar ihop med verksamhetsföreträdare, fastighetsförvaltare, arkitekter och övriga konsulter för att omvandla beskrivna lokalbehov till väl fungerande lokaler.

Inom gruppen lokalplanering finns också följande funktioner: flyttkoordinator, skyltansvarig, utrustningsansvarig samt inredningsansvarig.

 

Kontakt lokalplanering

Lena Jangentorp

Avdelningschef lokalplanering

Upphandlingar

Det finns möjlighet att titta på och ladda ner förfrågningsunderlag till pågående upphandlingar via Region Örebro läns upphandlingsavdelning.

Har du frågor gällande en specifik upphandling kontaktar du respektive kontaktperson för den aktuella upphandlingen. 

Regionservice Fastigheter har ett antal tekniska anvisningar och riktlinjer som fungerar som ett stöd för sig som leverantör.

Tekniska anvisningar och riktlinjer

Region Örebro län äger många lokaler i länet och ibland har vi kontor eller äldre sjukvårdslokaler lediga. Kontakta vår hyresadministratör direkt för att höra aktuell status.

Vill du veta mer om våra lediga lokaler?

Hyresadministratör
Ekonomiadministratör
Charlotta Stöltenhielm
telefon 019-602 73 49

Här finns avdelningarna för kost, städ, transport och logistik samt vårdnära service. Vi består av cirka 400 engagerade medarbetare som med stolthet utför arbetsuppgifterna hela tiden med kundens fokus. Verksamheten bedrivs framförallt på regionens tre sjukhus.

 

Kostavdelningen arbetar med att öka andelen ekologiska måltider tillagade från grunden och utveckla menyer ur ett ekologiskt, klimatsmart och ekonomiskt perspektiv.

Hos oss finns en stark känsla för mat, kokkonst och kvalitet.

Ekologiska måltider i fokus

Kostavdelningen lagar ca 480 000 portioner om året. För oss är det viktigt att vi serverar god mat och att det finns olika valmöjligheter eftersom god mat är en individuell upplevelse. Vi ser maten som en viktig del i tillfrisknandet och arbetar ständigt med att utveckla våra måltider. Alla patienter får välja mellan flera rätter varje dag.

Inom Region Örebro län arbetar vi aktivt med att införa allt mer ekologiska råvaror. 2022 stod de ekologiska inköpen inom kostavdelningen för 47 % av alla inköp. Vår målsättning är att vi ska uppnå minst 55% ekologiska inköp till år 2025.

Våra lunchrestauranger

Välkommen att besöka någon av våra lunchrestauranger på Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett eller Lindesbergs lasarett. Restaurangerna är öppna för alla och mat finns även för avhämtning för dig som är på språng.

Lunchrestauranger på USÖ med veckans lunchmeny

Lunchrestaurangen på Karlskoga lasarett med veckans lunchmeny

Lunchrestaurangen på Lindesbergs lasarett med veckans lunchmeny

Kontakt kost

Isabelle Grahn Eriksson

Länskostchef

Städavdelningen ansvarar för en ren miljö för patienter och personal. Vår personal är välutbildad och utför städningen med kvalitetssäkrade och miljöanpassade metoder.

Förutom städuppdrag på sjukhusen ansvarar vi även för städning ute på flera vårdcentraler och hos folktandvården. 

 

Kontakt städ

Katarina Sjöberg

Länsstädchef

Vår verksamhet pågår årets alla dagar, dygnet runt.
Vi arbetar bland annat med:

 • avfallshantering
 • posthantering
 • gods- och materialhantering
 • uthyrning av bilar i vår bilpool
Kontakt transport- och logistik

Karl Löfroth

Länschef transport- och logistik

Avdelningen för vårdnära service har medarbetare som arbetar på vårdavdelningar nära patienter med arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning.

Arbetsuppgifterna kan vara allt ifrån kosthantering, interna patienttransporter, hantering av förbrukningsmaterial/textilier samt slutstädning efter patientens hemgång.

 

Kontakt vårdnära service

Anders Kinnander

Länschef vårdnära service

Upphandling är en strategisk uppgift vars mål är att tillgodose Region Örebro läns behov av varor, tjänster och byggentreprenader till rätt funktion och kvalitet samt till lägsta möjliga totalkostnad.

Inom område inköp och upphandling arbetar:

 • Inköpare
 • Upphandlare
 • Avtals- och inköpscontroller
 • Upphandlingsjurist
 • Hållbarhetssamordnare 

Det är Upphandlingsavdelningen, Medicinsk teknik och Varuförsörjningen som genomför upphandlingar för Region Örebro län. Läs mer upphandlingar och hitta kontaktuppgifter här. 

Inom område inköp och upphandling finns följande avdelning:

Avdelningen för upphandling upphandlar alla varor, tjänster och byggentreprenader som inte upphandlas av Medicinsk teknik eller Varuförsörjningen.

Andreas Tärnqvist

Avdelningschef upphandling

IT ansvarar för att samordna, förvalta och leda IT-utvecklingen inom Region Örebro län.

Vi arbetar med både systemförvaltning av IT-system och utveckling av vår IT-infrastruktur.

Vår verksamhet arbetar ständig med utveckling och vi ligger långt framme både tekniskt och metodmässigt. Då många av våra lösningar är livsviktiga blir också kraven på tillgänglighet och säkerhet stor.

Följande avdelningar finns inom IT:

Datakom ansvarar för all datakommunikation och nätverkssäkerhet inom Region Örebro län.

Vår nätverksmiljö kännetecknas av hög kvalitet och tillgänglighet byggd på en standardiserad arkitektur.

Vi arbetar målmedvetet med utveckling av vår infrastruktur och har ett nära samarbete med Medicinsk teknik för att implementera medicinsk utrustning på ett säkert sätt inom Region Örebro län.

Kontakt

Per Brehmer

Avdelningschef

Avdelning innovation och verksamhetsutveckling har kompetenser inom:

 • Strategi
 • Projektledning
 • Modell- och metodstöd
 • Arkitektur
 • IT-säkerhet

Vårt mål är att öka standardiseringen och effektiviseringen av våra tjänster och att ha en IT-leverans som skapar verksamhetsnytta. Vi samarbetar nära med Region Örebro läns verksamheter.

 

Kontakt avdelning innovation och utveckling

Marie Fredne

Avdelningschef innovation och utveckling

IT-arbetsplats ansvarar för att IT-arbetsplatsen kring användarna fungerar felfritt för Region Örebro läns alla verksamheter.

Inom gruppen finns licenshantering, inköp och våra ute-tekniker placerade som hanterar leveranser av hårdvara samt felsökning på plats hos våra kunder.

Kontakt

Jonas Malefelt

Avdelningschef

IT-plattform levererar förutsättningsteknik för att kunna förse våra användare med applikationer och funktioner på våra datorer och mobila enheter. Vi underhåller och utvecklar klientplattformen, arbetar aktivt med regionens klient och epost skydd. Vi stöttar verksamhet och förvaltningar i projekt och livscykelhantering. Samverkar med andra regioner och kommuner i e-Klient samarbetet.
Vi hanterar:

* Klientplattformen
* MDM plattformen
* Klientskydd
* Applikationspaketering och distribution, drivrutiner och patchar
* AD, AAD
* Epost, (Office 365, teams)
* Citrix (tunnaklienter)
* Licensinköp

Kontakt

Nicklas Solberg

Avdelningschef

Serverdrift ansvarar för design, installation, drift och underhåll av IT-infrastrukturen i den centrala server- och lagringsmiljön.

Kontakt

Jessica Hedberg

Avdelningschef

Avdelning Strategisk IT och säkerhet ansvarar för övergripande IT-arkitektur och IT-säkerhet. Hos oss arbetar IT-arkitekt, IT-säkerhetsansvarig, IT-strateg och processledare inom ITIL.

 

Kontakt strategisk IT- och säkerhetsenheten

Jan Artursson

Avdelningschef strategisk IT- och säkerhetsenheten

På avdelningen stödsystem jobbar systemförvaltare med ansvar för våra administrativa IT-system till exempel ekonomi-, personal- och informationssystem.

Systemförvaltarna ser till att IT-systemen utvecklas och lever upp till de överenskommelser vi har med våra kunder enligt systemförvaltningsmodellen pm3.

Arbetet är brett med fokus på det IT-nära vilket innebär:

 • Teknisk konfiguration och felsökning
 • Beställningar mot externa leverantörer
 • Teknisk kvalitetssäkring
 • Tester av leveranser

Vi arbetar också tätt tillsammans med bland annat drifttekniker och systemutvecklare och hela tiden med kundens och verksamhetens fokus.

Kontakt avdelning stödsystem

Jonas Engwall

Avdelningschef stödsystem

I vårt arbete inför, utvecklar och förvaltar vi IT-system för Region Örebro län med kunden och verksamhetens fokus. Avdelningen har också ett stort engagemang i nationella projekt.

Vi arbetar bland annat med nyutveckling och förvaltning av Region Örebro läns:

 • Vårdsystem
 • Administrativa IT-system
 • Intranät
 • Externa webbplatser
 • Integrationsplattform
 • Katalogtjänst
 • Utdata
Kontakt systemutveckling

Mathias Örneland

Avdelningschef systemutveckling

Inom avdelning vårdsystem jobbar systemförvaltare med ansvar för våra vårdnära IT-system. Det handlar om allt från journalsystem till lösningar för patientadministration och vår uppgift är att tillsammans med externa leverantörer och tekniska resurser tillhandahålla säkra och tillförlitliga IT-system. Våra lösningar är ofta livsviktiga i bokstavlig bemärkelse och ställer stora krav på tillgänglighet och säkerhet. 

Vi arbetar bland annat med:

 • Support
 • Konfiguration
 • Felsökning
 • Beställningar mot externa leverantörer
 • Kvalitetssäkring och tester av leveranser
 • Utbildning

 

Kontakt avdelning vårdsystem

Jan Wennerlund

Avdelningschef vårdsystem

Medicinsk teknik ansvarar för merparten av Region Örebro läns support kring medicintekniska frågor, utrustningar och system. Vårt arbete är främst koncentrerat till utrustning som finns runt eller är ansluten till patienten.

Vårt arbete i korthet:

Vårt arbete är processorienterat och är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 13485.

Vi är med redan från början i anskaffningsfasen vid upphandling och ser sedan till att utrustningen kan börja användas och att personal får rätt utbildning. Här finns information om upphandlingar.

Vi finns som stöd i kvalitetssäkringsfrågor kring användandet och hanterar säkerhetsfrågor både vad gäller avvikelsehantering, risk- och händelseanalyser, anmälningsärenden samt generella säkerhetslösningar i patientnära miljöer.

Vi utför förebyggande underhåll på en stor del av regionens medicintekniska utrustning. Skulle en utrustning inte fungera är vi snabbt på plats för att ta över problemet eller ge teknikstöd till vårdpersonal.

Vi har också möjlighet till konstruktion, anpassning och viss utveckling av medicintekniska produkter.

Det finns ca 40 medicintekniska IT-system som är i drift, vilka vi har förvaltningsansvar för. Det kan handla om planering, avtal, anpassning och driftfrågor.

Vi arbetar inom många intressanta teknikområden:

 • Datateknik
 • Elektronik
 • Elektromekanik
 • Gasteknik
 • Optik
 • Röntgen
 • Magnetkamera
 • Ultraljud 

Avdelningar inom område medicinsk teknik:

Avdelningen för analys och diagnostik ansvarar för support inom labmedicinska kliniken, kvinnokliniken, fysiologiska kliniken, neurologiska kliniken, hemodialysavdelningen, primärvård och folktandvård.

Vi ansvarar också för övervakningssystem för vitalparametrar, diagnostiska och behandlande utrustningar som till exempel EKG, pacemaker, EEG, infusionspump, diatermi, ultraljud, defibrillator, ambulans, blodtrycksmätare, temperaturmätare, pulsoximeter mm.

 

Kontakt avdelningen för analys och diagnostik

Ronny Carlsson

Avdelningschef analys och diagnostik

Reception medicinsk teknik USÖ

Avdelningen för anestesi och kirurgi ansvarar för support inom operations- och intensivvårdsområdet.

 

Kontakt avdelningen för anestesi och kirurgi

Mats Berglund

Avdelningschef anestesi och kirurgi

Reception medicinsk teknik USÖ

Avdelningen för bild och onkologi ansvarar för support inom röntgenområdet.

 

Kontakt avdelningen för bild och onkologi

Roland Eriksson

Avdelningschef bild och onkologi

Reception medicinsk teknik USÖ

Medicinsk teknik Karlskoga ansvarar för support på Karlskoga lasarett samt vårdcentraler i Karlskoga och Degerfors.

 

Kontakt medicinsk teknik Karlskoga

Peter Westin

Avdelningchef medicinsk teknik Karlskoga

Reception medicinsk teknik Karlskoga

Medicinsk teknik Lindesberg ansvarar för support på Lindesbergs lasarett samt vårdcentraler och Folktandvårdens kliniker i Lindesberg, Nora, Hällefors, Kopparberg och Storå.

 

Kontakt medicinsk teknik Lindesberg

Jan-Erik Vidfelt

Avdelningschef medicinsk teknik Lindesberg

Reception medicinsk teknik Lindesberg

Avdelningen för medicintekniska IT-system (MIS) ansvarar för support och förvaltning av regionens medicintekniska IT-system.

 

Kontakt medicintekniska IT-system

Fredrik Hedlund

Avdelningschef medicintekniska IT-system

Reception medicinsk teknik USÖ

Avdelningen för projektledning ansvarar främst för att leda projekt inom upphandling men har även resurs att driva andra typer av projekt med medicinteknisk anknytning.

 

Kontakt projektledning

Cecilia Bollman

Avdelningchef projektledning

Reception medicinsk teknik USÖ

Område Shared Service Center fokuserar på att ge ett kompetent, kvalitetssäkert och engagerat stöd till Region Örebro läns verksamheter. För att lyckas med det sker ett ständigt utvecklingsarbete med en god servicenivå i fokus. 

De här avdelningarna finns inom Shared Service Center: 

Vi arbetar med att leverera ekonomitjänster till förvaltningarna inom Region Örebro län.

Vi arbetar bland annat med:

 • Fakturering - både externt och internt
 • Leverantörsfakturor
 • Köpt och såld vård
 • Patientavgifter
 • Moms och skatter
 • Administration av donationsstiftelser
 • Försäkringsadministration

Malin Wirsén Björklund

Avdelningschef ekonomi

Vi på HR-administration arbetar till största delen med anställningsavtal och publicering av utbildningar i utbildningsportalen.

I vårt arbete ingår:

 • Administration av anställningsavtal
 • Utbildningsadministration 

och förvaltning av personalstödsystemen:

 • Utbildningsportalen
 • Min kompetens
 • InfoCaption

Vi som arbetar här är:

 • HR-administratörer
 • Utbildningsadministratörer
 • Objektspecialister för personalstödsystemen

Frida Örtgård

Avdelningschef HR-administration

Avdelningen för lön- och pensionsadministration arbetar i olika team med att leverera personal- och lönehanteringstjänster till förvaltningarna inom Region Örebro län.

Vi arbetar bland annat med:

 • Lönehantering
 • Personaladministration
 • Utbildningsadministration
 • Chefsstöd i personalfrågor

Hanna Öberg

Avdelningschef lön- och pensionsadministration

Servicecenter arbetar med att ge service och support till Region Örebro läns alla anställda. Vi är en intern funktion där vi samlat support kring it, telefoni, vårdsystem, eTjänstekort och olika administrativa system.

Du som ska hämta beställt eTjänstekort kan besöka oss på nedre plan i F-huset ingång F1 på USÖ. Öppet vardagar kl 07.00- 17.00.

Som invånare kontaktar du oss via telefonväxeln.

Martin Gustavsson

Avdelningschef Servicecenter

Telefonväxeln förmedlar samtal internt och externt, dygnet runt. Växelpersonalen hanterar ca 5 000 samtal per dygn.

Under jourtid sköter telefonväxeln även beställningar av färdtjänst, sjukresor och förmedling av språktolkar.

Telefonväxeln ansvarar också för att kalla jourer vid akuta larm internt och vid extra ordinära händelser så som katastroflarm och driftstörningar.

Camilla Hallbäck

Avdelningschef telefonväxel

Telefonväxeln (öppet dygnet runt)

Regionarkivet arbetar på uppdrag av regionstyrelsen för en god arkivhantering inom regionorganisationen genom att ge råd och stöd i arkivfrågor, göra gallringsutredningar, bereda informationshanteringsplaner och göra tillsynsbesök hos regionorganisationens förvaltningar.

Vi arbetar också med den digitala arkiveringen av uppgifter från regionens datasystem. Tillsammans med fjorton andra regioner har vi en gemensam e-arkivlösning, R7e-arkiv.Regionarkivet finns i regionens fina arkivhus nära Universitetssjukhuset i Örebro.

Hos Regionarkivet finns arkiverade allmänna handlingar till exempel patientjournaler, betyg eller protokoll som du kan ta del av. Här finns också kontaktuppgifter.

Registraturen (Centrala diariet) ansvarar för att diarieföra och registrera allmänna handlingar som kommer in till Region Örebro län. 

I postlistan hittar du dagens diarieförda handlingar. Här finns också kontaktuppgifter.

Skanningscentralen har som uppdrag att överföra patientjournaler, både nya dagsfärska och äldre journaler från papper till digitalt format genom skanning för hela Region Örebro län.

Kontakt Regionarkiv och registratur

Eva Lundberg

Arkivchef

Kontakt

Kontaktuppgifter till Regionservice förvaltningsdirektör och områdeschefer.

 

Förvaltningschef

Mehmed Hasanbegovic

Förvaltningsdirektör Regionservice

Arto Åkerman

Områdeschef fastigheter

Jasmina Hadzijusufovic

Områdeschef försörjning

Markus Liljenroth

Områdeschef inköp och upphandling

Patrik Malm

Områdeschef IT

Peter Björk

Områdeschef medicinsk teknik

Annafrida Alfredsson

Områdeschef Shared Service Center

Kontakter

Mehmed Hasanbegovic

Förvaltningschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 mars 2024