Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö
 • Gå direkt till
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö
Barn- och ungdomsmottagningen Hallsberg
Fysioterapins bassäng Universitetssjukhuset Örebro
Stroketeamet Lindesbergs lasarett
Venöst centrum Karlskoga lasarett
Stroketeam Karlskoga lasarett
Paramedicinska teamet Lindesbergs lasarett
1177 på telefon Region Örebro län
Asyl-och invandrarhälsan Region Örebro län
Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård, Region Örebro län
Kuling-stödgrupp vid psykisk sjukdom hos en förälder i familjen
Närsjukvårdsteamet västra länsdelen
Palliativa teamet Karlskoga lasarett
Vårdcentralernas digitala mottagning
Anhörigstöd vid psykisk ohälsa
Arbetsterapeuter på Karlskoga lasarett
Arbetsterapeuter på Lindesbergs lasarett
Arbetsterapeuter på Universitetssjukhuset Örebro
Bassängverksamhet på sjukhuset
Blodgivarinformation - Ge Blod
Bårhus och visningsrum på Karlskoga lasarett
Bårhus och visningsrum på Lindesbergs lasarett
Bårhus och visningsrum USÖ
Centrum för sällsynta diagnoser
Dietist på Karlskoga lasarett
Dietist på Lindesbergs lasarett
Dietister i Region Örebro län
Dietister på Universitetssjukhuset Örebro
Digitala levnadsvanemottagningen
Digitala rådgivningen för sjukt barn 0-17 år
Familjecentraler
Familjerådgivningen
Funktionshinderkonsulent
Fysioterapeut på Karlskoga lasarett
Fysioterapeut på Lindesbergs lasarett
Hjärnskadekoordinator
Kontaktcenter Region Örebro län
Kuratorer på Karlskoga lasarett
Kuratorer på Lindesbergs lasarett
Kuratorer på USÖ
Lekterapin USÖ
Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga
Nyckelfonden
Patientbibliotek USÖ
Patientbiblioteket Karlskoga lasarett
Patientbiblioteket Lindesbergs lasarett
Patientnämnden
Privata vårdgivare
Psykiatriska akutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Sjukhuskyrkan Karlskoga lasarett
Sjukhuskyrkan Lindesberg
Sjukhuskyrkan Universitetssjukhuset Örebro
Smittskydd
Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam SPOT - Norra länsdelen
Spärra journal och begär loggutdrag
Tolkcentralen
Ungdomsmottagningar i Örebro län
Vaccinationsmottagning Capio
Vaccinationsmottagningen västra länsdelen
Vaccinationsmottagningen Örebro
Vårdgarantienheten Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Vårdsamordnare på vårdcentraler

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2023