Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Stor ökning av operationer – Karlskoga ökar mest

Det har skett en stor ökning av antalet operationer i Region Örebro län. Det visar produktionsstatistik från hälso- och sjukvården. Förra året utfördes 4 000 fler operationer än för två år sedan och det görs nu cirka 32 000 operationer inom Region Örebro län per år.

Karlskoga lasarett ökar procentuellt mest, + 20 procent. Vid Universitetssjukhuset Örebro opererades 14 procent fler patienter och vid Lindesbergs lasarett, en ökning med en procent. Den ökade produktionsvolymen har också inneburit att tillgängligheten till operation har förbättrats och fler opereras nu inom vårdgarantins gränser. Patienter med cancerdiagnoser får nu sin behandling i tid.

Resultat efter gjorda förändringar 

- Det är glädjande att vi ser att de förändringar som vi har gjort inom länets operationsverksamhet har gett resultat, säger Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län. Förändringarna har gynnat länsborna. Genom våra länskliniker har vi kunnat styra och planera vår produktion bättre och då får vi också ut mer av våra samlade resurser.

Cancerkirurgi har prioriterats

 - Cancerkirurgin har prioriterats och väntetiderna är nu borta eller mycket korta, och så är också fallet inom de flesta kirurgiska områdena, säger Jennie Liling Ståhl, områdeschef för opererande och onkologi, Region Örebro län. Vi ser också att behovet har förändrats över tid. Fler ortopedska operationer görs och färre fetmaoperationer, det är en minskning som vi ser i hela landet.

Störst ökning inom ögonsjukvård

Sammantaget i Region Örebro län har den största ökningen skett inom ögonsjukvården som ökat sina operationer med 1500 under tvåårsperioden, vilket motsvarar 30 procent. Handkirurgin har ökat med 500, +20 procent. Båda dessa ökningar har skett på Universitetssjukhuset Örebro. Ortopedin har ökat med 700, vilket är en ökning med 16 procent, och de urologiska operationerna har ökat med 14 procent. Minskning har skett av fetmaoperationer och länets kvinnoklinik opererar något färre än för två år sedan. En liten ökning har också skett av kirurgiska operationer på USÖ, samtidigt som en viss minskning skett på Karlskoga och Lindesbergs lasarett.

Bred ökning på Karlskoga lasarett

På Karlskoga lasarett har de största ökningarna skett inom urologi, ortopedi och kärlthorax dit länets hela verksamhet för utredning, bedömning och åtgärd av åderbråck har koncentrerats.

Ortopedin ökar starkt på Lindesbergs lasarett

På Lindesbergs lasarett har den stora ökningen skett inom ortopedin där ökningen varit +450 operationer jämfört med för två år sedan, vilket motsvarer en ökning på cirka 60 procent. Minskningar har skett inom urologin, som flyttades till Karlskoga lasarett, samt inom fetmakirurgin där behovet har minskat.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 februari 2018

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg