Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Villkor och förmåner

Som anställd i Region Örebro län har du utöver din lön, tillgång till flera olika villkor tack vare bra kollektivavtal. Vi erbjuder också andra förmåner för ett hållbart arbetsliv. Läs mer om vad vi erbjuder!

villkor och förmåner.png

Arbetstidsförmåner

Inom många verksamheter finns olika arbetstidsmodeller som underlättar balansen mellan arbete, fritid och familjeliv och som kan passa olika individer olika tider i livet. Exempel på detta kan vara att arbeta ständig natt då du är schemalagd enbart nattpass under hela schemaperioden eller rotationstjänstgöring där du jobbar både dag, kväll och natt. Jobbar du ständig natt eller har rotationstjänstgöring har du en förkortad genomsnittlig arbetstid. Genom lokala kollektivavtal förkortas din arbetstid ytterligare.  Individuell schemaplanering finns på vissa arbetsplatser där du till viss del kan påverka ditt schema.

Flexibel arbetstid 

De flesta av våra medarbetare har möjlighet till flexibel arbetstid där du själv kan styra din vardag inom vissa ramar med hänsyn till verksamhetens behov och krav. 

Distansarbete 

Vi ser positivt på att du som medarbetare ges en större flexibilitet i var ditt arbete utförs. Det ska ske i dialog med chefen som gör en bedömning utifrån arbetsmiljö och hälsa, verksamhetens behov, arbetsuppgifternas karaktär och dina förutsättningar.

Utbetalning av lön och löneöversyn

Om du har månadslön får du lönen utbetald samma månad som du har tjänat in den. Om du har timlön betalas lönen ut efter månaden du tjänande in den. Din lön ses över varje år vid en löneöversyn där din chef sätter din nya lön efter dialog med dig.

Ersättning för obekväm arbetstid och förkortad arbetstid

Om du arbetar helger, nätter och kvällar får du ersättning för obekväm arbetstid och dessutom är arbetstiden kortare än de 40 timmar i veckan som är det vanliga på svensk arbetsmarknad. Jobbar du ständig natt eller roterar mellan dag, kväll och natt har du ytterligare förkortad arbetstid per vecka. 

Extra ob-ersättning för vissa yrkesgrupper

Vissa yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården får ett förhöjt ob-tillägg på helger, kvällar och nätter, utöver ersättningen i kollektivavtalet. Det förhöjda ob-tillägget inom vården innebär en höjning av det avtalade ob-tillägget med 60 procent. Följande yrkesgrupper tar del av det förhöjda ob-tillägget: 
ambulanssjukvårdare, barnsköterska, medicinsk fotterapeut, obduktionstekniker, rehabassistent, skötare, steriltekniker, undersköterska, vårdare i behandlingsarbete, sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Övertidsersättning

Normalt får du som är heltidsanställd ersättning eller kompensationsledighet för övertidsarbete. Om du har rätt till övertidsersättning får du så kallad enkel övertid (180 procent av din ordinarie timlön) de första två timmarna före eller efter ordinarie arbetstid. Efter de två timmarna får du kvalificerad övertid (240 procent av din ordinarie timlön). För deltidsanställda gäller särskilda regler. Din chef ska i förväg bestämma att du behöver arbeta övertid.

Ersättning för ändrat schema och förskjuten arbetstid

Du får extra ersättning för den tid du skulle varit ledig enligt det gamla schemat om ditt schema ändras med mindre än tio dagars varsel. Det här gäller om du har ett fastställt schema, men inte om du själv tar initiativ till att byta arbetstid. Din extra ersättning för att du arbetar en ledig dag är 64,4 procent av timlönen per timme. För övrig förskjuten tid får du 32,3 procent extra per timme.

Ersättning vid jour och beredskap

Du får ersättning vid jour och beredskap. När du har jour är du på arbetsplatsen, medan beredskap innebär att du inte behöver vara på arbetsplatsen men att du vid behov ska kunna ta dig dit utan dröjsmål.  

Färdtidsersättning

Färdtidsersättningen får du som kompensation om du gör en resa i arbetet på tid som inte är arbetstid.

Semesterdagar och semestertillägg

Alla som arbetar i Region Örebro län får semesterdagar redan under intjänandeåret. Enligt lagstiftningen får man annars sina semesterdagar året efter det år du arbetat in semesterdagarna. Normalt sett har man 25 dagars semester.  Du som arbetar i regionen får upp till 32 dagars betald semester per år beroende på hur gammal du är. Är du under 40 år har du 25 dagar, från det år då du fyller 40 år har du 31 dagar, och när du fyller 50 år har du 32 semesterdagar.  

Om du har tjänat in mer än 20 betalda semesterdagar under ett semesterår kan du spara de dagar som överstiger 20 till senare år. Du får ha upp till 30 semesterdagar sparade. Du kan också ansöka om ledigt för del av dag – så kallade semestertimmar – om du tjänar in fler än 25 semesterdagar. 

Om du har månadslön behåller du din lön under din semester och får dessutom semesterdagstillägg för varje ledig dag.  

Semesterväxla

Om verksamheten tillåter har du också möjlighet att semesterväxla, det vill säga att få extra lediga dagar i stället för semesterdagstillägg. 

Förutom de villkor och förmåner som kommer av avtal erbjuder regionen också andra förmåner och erbjudanden. 

Friskvårdsbidrag och träningslokaler

Region Örebro län erbjuder skattefritt friskvårdsbidrag på upp till 2000 kronor per år. Hur mycket du får beror på hur stor del av året du jobbar. Som anställd har du också fri tillgång till våra träningslokaler och gym på Universitetssjukhuset i Örebro, Eklundavägen i Örebro samt Lindesbergs lasarett och Karlskoga lasarett.

Föreningar för sammanhållning och trivsel

Vi har flera föreningar för sammanhållning och trivsel. Väljer du att vara medlem i Region Örebro läns idrotts- och friskvårdsförening, LIF-stilen, kan du ta del av fler förmåner, subventionerade aktiviteter och förmånliga rabatter på en del träningsanläggningar och butiker. Är du konstintresserad kan du gå med i konstföreningen RegArt som anordnar konstlotteri och olika aktiviteter som konstvandringar, ateljébesök och konstresor.

Förmånscykel

Som anställd kan du hyra förmånscykel. Du kan hyra upp till två cyklar under tre år genom ett bruttolöneavdrag. Du kan hyra allt från standardcyklar till mountainbikes och elcyklar.

Bidrag för att sluta med tobak

Alla arbetsplatser i Region Örebro län är rökfria. Du som röker eller snusar kan både få hjälp med att sluta och också få ersättning för läkemedel för tobaksavvänjning upp till 1 500 kronor. 

Rabatt i våra restauranger

Om du laddar ditt tjänstekort med pengar och betalar med det i någon av Region Örebro läns restauranger får du upp till 5 procents rabatt på ditt köp. 

Sjuklön och kompensation på lönebortfallet

Dina två första sjukveckor får du sjuklön enligt sjuklönelagen från Region Örebro län, vilket motsvarar 80 procent av din lön. Sjukdag 15–90 får du, utöver sjukpenning från Försäkringskassan, sjuklön på 10 procent av den lön du går miste om från Region Örebro län. Om din lön är högre än Försäkringskassans tak för sjukpenning betalar vi dessutom en extra utfyllnad på din lön. 

Försäkringar som extra skydd

Om du är sjuk längre än 90 dagar kan du få omkring 10 procent ersättning av din lön upp till Försäkringskassans tak genom försäkringen Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL). Du ansöker själv om den ersättning via Afa Försäkring.

Om du drabbas av en arbetsskada så har din arbetsgivare en försäkring för dig, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL), som kan ge dig ersättning. Du ansöker själv om den ersättningen på Afa Försäkring. Du har också en tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) som ger ersättning till dina efterlevande om du avlider.  

Pensionsinbetalningar även om du blir sjuk

Om du blir långvarigt sjukskriven har Region Örebro län en Avgiftsbefrielseförsäkring som gör att du kommer att få fortsatta pensionsinbetalningar som säkrar din framtida pension.

Sjukvårdsförmån

Om du behöver söka sjukvård kan du använda vår sjukvårdsförmån. Genom den får du tillbaka kostnaden för ditt besök genom att du lämnar in ditt kvitto och får tillbaka beloppet på din nästa löneutbetalning. Kostnaderna ska rymmas inom högkostnadsskyddet, det vill säga upp till 1 400 kronor per kalenderår. Förmåner omfattar läkarbesök eller annan sjukvårdande behandling, kostnad för receptförskrivning, vaccinationer mot vissa sjukdomar, vaccination mot säsongsinfluensa och kostnad för ambulanstransport.  

Föräldrapenningtillägg och föräldralön

Är du ledig med föräldrapenning från Försäkringskassan får du ett föräldrapenningtillägg motsvarande 10 procent av lönebortfallet under sex månader av ledigheten. För dig som har högre inkomst än taket i föräldrapenningen täcker Region Örebro län upp nära 80 procent av mellanskillnaden mellan taket och din månadslön och betalar ut så kallad föräldralön.

Region Örebro län fortsätter att betala in till din pension även under din föräldraledighet. 

Våra tjänstepensionsavtal

Varje år avsätter Region Örebro län pengar till din tjänstepension. Du kan själv välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta dina pensionspengar. Om du inte gör ett aktivt val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

Från och med 2023 gäller ett nytt pensionsavtal, AKAP-KR. Det innebär att arbetsgivaren betalar in motsvarande 6 procent på lönen om du har en lön upp 3,75 inkomstbasbelopp för ett halvt kalenderår (vilket för 2024 motsvarar en lön upp till 47 625 kronor per månad). Om du tjänar mer än så betalar arbetsgivaren in 31,5 procent på den del som överstiger 47 625 kronor. Du väljer själv hur din tjänstepension ska placeras.

Om du har arbetat inom region och kommun tidigare och haft en lön över 7,5 inkomstbasbelopp per år kan du ha valt att omfattas av det tidigare tjänstepensionsavtalet KAP-KL. Har du valt KAP-KL kommer du att fortsätta omfattas av det pensionsavtalet även hos Region Örebro län, om du uppfyller gällande regler.

Löneväxla och förstärk din framtida pension

I Region Örebro län kan du dessutom förstärka din framtida pension genom avdrag på lönen. Det kallas att löneväxla – eller att göra en frivillig pensionsavsättning. Löneväxling kan ses som ett förmånligt pensionssparande för dig med en årsinkomst över 8,07 inkomstbasbelopp (vilket för 2024 motsvarande 51 245 kronor per månad). Utöver det belopp du löneväxlar ger Region Örebro län en extra premie på 7 procent på löneväxlingsbeloppet.

Löneväxling erbjuds samtliga anställda oavsett lönenivå, men för dig med en månadslön under 8,07 inkomstbasbelopp kan förmåner från socialförsäkringarna och din allmänna pension påverkas negativt. 

Våra kollektivavtal

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och de fackförbund som organiserar anställda på arbetsplatsen. Avtalet handlar om dina villkor och rättigheter på arbetsplatsen. Ett kollektivavtal ger dig som anställd trygga villkor. Kollektivavtalen för kommuner och regioner heter Huvudöverenskommelsen (HÖK) och Allmänna bestämmelser (AB). Det kan också finnas lokala kollektivavtal på din arbetsplats.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2024