Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Våra arbetsplatser

Våra arbetsplatser finns över hela länet; i stadsmiljö och på landsbygd inom våra områden hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling samt inom vår stöd- och serviceorganisation.

M-huset, Universitetssjukhuset Örebro.

Vi är drygt 10 000 anställda som finns inom 250 olika yrkesbenämningar på arbetsplatser fördelade över hela länet. De flesta arbetar med hälso- och sjukvård och tandvård, men det finns även arbeten inom till exempel administration, forskning, IT, service och transport.

Hälso- och sjukvården med klinisk forskning är den största verksamheten inom regionen med ungefär 8 000 anställda. Vi driver tre akutsjukhus och har 25 regiondrivna vårdcentraler samt fyra privata vårdcentraler som vi samverkar med. Vi har en öppen- och slutenvårdspsykiatri inklusive akutpsykiatri samt en habiliteringsverksamhet för patienter med funktionsnedsättningar.

Sjukhusen svarar för den specialistvård som behövs vid till exempel en operation eller en behandling. Inom Region Örebro län finns tre sjukhus:

Alla sjukhusen har akutmottagningar som är öppna dygnet runt. Inom sjukhusvården arbetar bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska vårdadministratörer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer och kuratorer.

Totalt finns cirka 50 olika yrkesgrupper inom sjukhusvården. Det gemensamma uppdraget är att skapa en jämlik vård med hög tillgänglighet och hög kvalitet för länets invånare.

På Universitetssjukhuset i Örebro, ett av landets sju universitetssjukhus, bedrivs och utvecklas högspecialiserad vård. Spetsområden är hjärtsjukvård, cancersjukvård, ögonsjukvård, urologi, kirurgi, handkirurgi och forskning. Sjukhusets arbete belönades med Dagens medicins pris Sveriges bästa universitetssjukhus 2018 och 2019.

Läs mer om våra kliniker och enheter för specialistvård på Vårdgivarwebben.

Forskningen är mycket viktig för utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Hos oss verkar 30 professorer, ett 60-tal docenter, 100 disputerade medarbetare och cirka 75 doktorander. Forskningen sker nära patienterna och resultaten används för att utveckla och förbättra vården.

Våra främsta forskningsområden är inom cancer, infektion/inflammation och gastrointestinal forskning. Forskningen sker i samverkan med Örebro universitet.

Läs mer om vår forskning.

Inom närsjukvården finns länets vårdcentraler, akutmottagningar och ambulansverksamhet. Närsjukvården bedriver även intern medicinisk vård och viss specialistvård som finns vid lasaretten i Lindesberg och Karlskoga.

Inom närsjukvården arbetar bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska vårdadministratörer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer.

Det gemensamma uppdraget är att vara tillgängliga för de patienter som behöver vård ofta och nära, till exempel kroniskt sjuka, äldre, barn och ungdomar samt patienter med behov av akutsjukvård.

Läs mer om våra vårdcentraler och primärvårdsenheter på Vårdgivarwebben.

Inom Habiliteringen finns allt från barnhabilitering och familjerådgivning till ortopedteknik och tolkcentral. Personalen som arbetar här har vitt skilda utbildningar. Här finns psykologer, logopeder, specialpedagoger, tekniker, arbetsterapeuter, ortopedingenjörer, kuratorer, optiker och tolkar.

Alla arbetar för att främja människors utveckling, för att finna varje människas bästa möjliga funktionsförmåga.

Läs mer om Habilitering och hjälpmedel på Vårdgivarwebben.

Psykiatrin i Region Örebro län har följande verksamhetsområden: psykiatrisk akut- och heldygnsvård, allmänpsykiatrisk öppenvård, psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri, psykiatri för barn och unga vuxna och beroendecentrum.

Inom psykiatrin arbetar bland annat läkare, psykologer, sjuksköterskor, skötare, sjukvårdsbiträden, kuratorer och medicinska vårdadministratörer.

Läs mer om psykiatrin på Vårdgivarwebben.

550 anställda jobbar inom Folktandvården i Region Örebro län för att ge över 170 000 länsinvånare tandvård. Folktandvården i Region Örebro län är en av de stora aktörerna i Sverige när det gäller specialistutbildning av tandläkare.

Vår akademiska anknytning är stark och vi har ett nära samarbete med Örebro universitet och Tandvårdshögskolan i Malmö. Vårt arbete genomsyras alltid av ett tydligt hälsofrämjande perspektiv.

Folktandvården har kliniker på 14 orter i Örebro län.
I Örebro stad finns 8 allmäntandvårdskliniker, 1 jourklinik, 8 specialisttandvårdskliniker. I Örebro stad finns också Folktandvårdens folkhälsoinsatser som arbetar häsofrämjande för länets invånare i alla åldrar och ett Kunskapscentrum för äldres munhälsa.

Vi har ett tandtekniskt laboratorium, en odontologisk forskningsenhet samt en odontologisk utbildningsenhet.

Inom Folktandvårdens kliniska verksamhet finns följande yrkesroller: specialisttandläkare, tandläkare, tandhygienist, tandsköterska och tandtekniker.

Här kan du läsa mer om Folktandvården som arbetsplats

Regional utvecklings uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela länet. Hos oss arbetar allt från ekonomer och kommunikatörer till utvecklingsledare inom  specifika områden till exempel näringslivsutveckling, folkhälsa, energi och klimat samt kultur. Vi har också två folkhögskolor; Fellingsbro folkhögskola och Kävesta folkhögskola där det finns flera olika yrkeskategorier och inom Trafik- och  samhällsplanering finns det bland annat kundservice och callcenter.

Läs mer om Regional utveckling.

Cirka 2 000 av våra 10 000 medarbetare jobbar inom administration, stöd och service.

Inom den verksamheten finns flera förvaltningar som bland annat arbetar med strategisk ledning, IT, försörjning, administration, medicinsk teknik, tolkförmedling, översättarservice, HR, ekonomi, säkerhet, hållbarhet och kommunikation samt utredningar.

Läs mer om Regionkansliet, Regionservice och Företagshälsa och tolkförmedling.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 maj 2023