Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Karriärmöjligheter

Hos oss finns många olika sätt att utvecklas i arbetet. Vi har många arbetsplatser som erbjuder olika inriktning och utmaningar. Hos oss får du stöd i att ta steget att bli chef, byta arbetsplats inom organisationen eller börja forska.

Forskning, Campus USÖ.

Bli forskare

Vi vet att kreativiteten inom forskning ger större arbetsglädje och nyfikenhet vilket i sig bidrar till att utveckla vården för våra medborgare. Inom Region Örebro län har vi många medarbetare med forskarkompetens. Med ett aktivt utvecklingsarbete har vi som mål att det ska bli en ökande andel de närmaste åren. 

Läs mer om karriärvägar inom forskning.

Bli chef och ledare

I Region Örebro län arbetar cirka 450 chefer som tillsammans med sina medarbetare utvecklar och driver vår verksamhet framåt. Vi utvecklar ledare som arbetar utefter vår vision och värdegrund och som har goda kommunikativa och relationsbyggande egenskaper och som utvecklar och driver verksamheten med patienten och invånaren i centrum.

Vi erbjuder flera möjligheter för våra medarbetare att utvecklas och ta sig an ett chefsuppdrag, men också när våra chefer vill utvecklas och få stöd i vardagen.

Morgondagens ledare

För att stimulera och utveckla medarbetare som jobbar hos oss till att ta nästa steg att bli chefer och ledare finns det ettåriga utvecklingsprogrammet Morgondagens ledare. Utbildningen ska bidra till att skapa förståelse för vad ett chefs- och ledaruppdrag innebär, personligt och arbetsmässigt, samt öka insikten om lämpligheten och viljan att leda. Morgondagens ledare riktar sig till dig som vill leda andra och som vill förbereda sig inför ett chefsuppdrag i Region Örebro län.

Mentorskapsprogram, coachning och handledning

Vi erbjuder ett mentorskapsprogram för chefer för att du ska få möjlighet att utvecklas som ledare, oavsett om du anmäler dig som mentor eller adept. Du kan också få stöd i form av coachning och handledning när du arbetar som chef hos oss.

Att leda utan formellt chefsuppdrag

Programmet finns till för biträdande chefer eller motsvarande, som i sin uppdragsbeskrivning har ett ledaruppdrag med personalansvar och till exempel håller medarbetarsamtal. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för ledarens roll och sammanhang samt tydliggöra rollen som länk mellan medarbetarna och linjechef. Många av deltagarna får ökade färdigheter att axla en formell chefsroll efter programmet.

Läs mer om vårt erbjudande till chefer.

Yrkeserbjudanden

För några av våra största yrkesgrupper erbjuder vi specifika möjligheter till utveckling och utbildning i arbetet.

Läs mer om våra yrkeserbjudanden.

 

Inspiration

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2024