Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regional utveckling

Vi drömmer om att förändra världen. ”Tillsammans skapar vi utvecklingskraft” är våra ledord. Vi som jobbar här tar fram mål och planer så att kommuner, myndigheter och organisationer drar åt samma håll. Vi driver också utvecklingsprojekt, själva eller tillsammans med andra i länet, Sverige eller EU.

Vår webbplats för dig som också jobbar med att utveckla Örebro län

På bild, vänd mot kameran: Paulina Van De Haar.Partnerskapet för sociala innovationer (PSI) är ett nätverk för att motverka sociala problem och utanförskap i samhället. Tillsammans utvecklar vi idéer och initiativ och sprider kunskap som är till nytta för samhället och invånare.Möte på Tegelbruket 1 november 2022.

Det mesta gör vi tillsammans med Partnerskapet för regional utveckling och andra organisationer som vill jobba för att Örebro län ska bli en ännu bättre plats att bo på och verka i. Just nu fokuserar vi extra på:

  • Barn och unga
  • Inkludering
  • Kompetensförsörjning
  • Grön omställning.

Regionalt utvecklingsansvarig

Precis som Sveriges övriga regioner är Region Örebro län regionalt utvecklingsansvarig. Det handlar om att ta vara på den utvecklingskraft som finns i städer, tätorter och landsbygder. Se potentialen och stärka goda initiativ. Arbetet ska bidra till en hållbar utveckling i alla delar av länet. För att hantera frågorna används verktyg som analyser och kunskapsutveckling, projektmedel och regionala företagsstöd.

Regional utveckling går på tvären över många frågor och politikområden, som näringsliv, kompetensförsörjning och hållbara transporter. Det innebär att flera aktörer, inom flera olika områden och nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – måste samverka för att uppnå en hållbar utveckling. Region Örebro län ansvarar för att samordna arbetet.

De globala målen och den nationella strategin sätter riktningen. Vår regionala utvecklingsstrategi (RUS) visar vägen.

 

Kontakter

Petter Arneback Hjulström

Regional utvecklingsdirektör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 juli 2024