Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Folktandvården

Folktandvården i Region Örebro län ger tandvård till vuxna, ungdomar och barn i Örebro län. De utför också all uppsökande verksamhet i hela länet.

Folktandvården arbetar utifrån den enskildes behov av tandvård och består av förebyggande åtgärder, sjukdomsbehandling och åtgärdande av uppkomna skador, samt behandling av bettfel, missbildningar och förvärvade defekter. Särskild vikt läggs vid förebyggande tandvård.

Folktandvården erbjuder tandvård på:

  • 21 allmäntandvårdskliniker
  • 8 specialisttandvårdkliniker
  • jourklinik, öppen alla dagar året runt
  • kariesmottagning
  • digital mottagning - hjälp och råd genom videosamtal  

Inom Folktandvården finns också:

  • tandtekniskt laboratorium
  • folkhälsoenhet med uppsökande verksamhet och generella insatser
  • utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet

Totalt arbetar cirka 550 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län.

Här kan du läsa mer om Folktandvården

 

Senast uppdaterad: den 30 januari 2024