Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förvaltningen Företagshälsa och tolkförmedling

Förvaltningen Företagshälsa och tolkförmedling består av två områden Regionhälsan och Tolk- och översättarservice. Deras uppdrag är att erbjuda företagshälsovård inom länet och tolk- och översättarservice till personer som inte talar svenska.

Tolkcentralen i Örebro. Teckenspråk simultantolka, mm

Regionhälsan

Regionhälsan är en företagshälsa som arbetar med: 

 • arbetsmiljöfrågor
 • hälsosamma arbetsplatser
 • utbildning av chefer och medarbetare
 • hälsofrämjande och förebyggande åtgärder
 • arbetslivsinriktad rehabilitering på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Arbetet sker framförallt teambaserat och arbetsplatsnära med frågor som rör arbetet och arbetsplatsens betydelse för arbetshälsa och välmående.

På Regionhälsan arbetar följande kompetenser inom arbetsmiljöområdet:

 • Arbetsmiljöingenjör
 • Beteendevetare
 • Psykolog
 • Ergonomer/Sjukgymnast
 • Företagssköterska
 • Företagsläkare

 

Tolk- och översättarservice

Tolk- och översättarservice arbetar för att underlätta kommunikationen mellan myndigheter och personer som inte talar svenska. Till vår hjälp har vi cirka 300 tolkar och översättare som tillsammans kan omkring 85 språk.

Det är myndigheten du ska besöka som ansvarar för att beställa tolk till ditt besök.

Tolk- och översättarservice erbjuder följande tjänster:

 • Platstolkning
 • Distanstolkning
  • Telefontolkning
  • Skärmtolkning
  • Tolk Online - telefontolk direkt
  • Trepartssamtal
 • Översättning
 • Meddelandeservice
 • Kundutbildningar
  • Dialogföreläsningar för jämlika möten
  • Tala genom tolk

 

Kontakter

Caroline Balkstedt

Förvaltningschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 mars 2024