Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Förvaltningen Företagshälsa och tolkförmedling

Förvaltningen Företagshälsa och tolkförmedling består av två verksamheter Regionhälsan och Tolk- och översättarservice. Deras uppdrag är att erbjuda företagshälsovård inom länet och tolk- och översättarservice till personer som inte talar svenska.

Här kan du läsa mer om Regionhälsan

Här kan du läsa mer om Tolk- och översättarservice

 

Regionhälsan

Regionhälsan är en företagshälsa som arbetar med: 

 • Arbetsmiljöfrågor
 • Hälsosamma arbetsplatser
 • Utbildning av chefer och medarbetare
 • Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering på individ-, grupp- och organisationsnivå

Arbetet sker framförallt teambaserat och arbetsplatsnära med frågor som rör arbetet och arbetsplatsens betydelse för arbetshälsa och välmående.

 

På Regionhälsan arbetar följande kompetenser inom arbetsmiljöområdet:

 • Arbetsmiljöingenjör
 • Beteendevetare
 • Psykolog
 • Ergonomer/Sjukgymnast
 • Företagssköterska
 • Företagsläkare

 

Tolk- och översättarservice

Tolk- och översättarservice arbetar för att underlätta kommunikationen mellan myndigheter och personer som inte talar svenska. Till vår hjälp har vi cirka 300 tolkar och översättare som tillsammans kan omkring 85 språk.

Det är myndigheten du ska besöka som ansvarar för att beställa tolk till ditt besök.

 

Tolk- och översättarservice erbjuder följande tjänster:

 • Platstolkning
 • Telefontolkning
 • Översättning
 • Meddelandeservice
 • Tolk Online
 • Skärmtolkning
 • Tala genom tolk – kundutbildning
 • Kulturkommunikatörer – kundutbildning

Kontakter

Caroline Balkstedt

Förvaltningschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 juli 2021