Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

  • 073 679 74 65 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Presidiegrupp för samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården, Övrigt ledamot 2022-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2022-01-2022-12
Samrådsgrupp avseende universitetssjukvård, Region Uppsala län och Region Örebro län, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2020-07-2022-10
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ledamot 2020-07-2023-05
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Övrigt ledamot 2020-07-2022-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Nätverket hälsa och demokrati, Övrigt ersättare 2020-07-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ledamot 2022-01-2023-05
Pensionärsråd, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2022-01-2022-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2022-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020