Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

Organisation
Uppdrag
Period
Capio Läkargruppen AB, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2020-07-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2020-07-2022-10
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ledamot 2020-07-2023-05
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Övrigt ledamot 2020-07-2022-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2020-07-2022-12
Nätverket hälsa och demokrati, Övrigt ersättare 2020-07-2022-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2020-07-2022-12
Länsgården fastigheter AB, styrelse, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2020-07-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2020-07-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020