Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Organisation
Uppdrag
Period
Presidiegrupp för samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården, Övrigt ledamot 2022-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2022-01-2022-12
Samrådsgrupp avseende universitetssjukvård, Region Uppsala län och Region Örebro län, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ledamot 2020-07-2023-05
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Övrigt ledamot 2020-07-2022-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Nätverket hälsa och demokrati, Övrigt ersättare 2020-07-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ledamot 2022-01-2023-05
Pensionärsråd, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2022-01-2022-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2022-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020