Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Organisation
Uppdrag
Period
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ersättare Laxå kommun 2023-10-2026-12
Specifikt samverkansråd kultur, Övrigt ersättare Laxå kommun 2023-01-2026-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare Laxå kommun 2023-01-2026-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2023