Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Digitaliseringsstrategi

Här kan du ta del av Örebro läns digitaliseringsstrategi.

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter! 

Här kan du ta del av arbetet i vårt län genom Digitaliseringsstrategi för Örebro län. Den antogs 2021 och gäller till 2025.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2023