Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Det övergripande målet ansvarsfull resursanvändning innebär att Region Örebro läns verksamheter ska fördela och använda såväl ekonomiska resurser som naturresurser på ett hållbart och effektivt sätt.

Vaktmästeri Eklundavägen, Regionserivce.

Resultat för första året med Program för hållbar utveckling 2021-2025

En positiv utveckling ses i:

  • allt kaffe, te, kakao och alla bananer som köps in till Region Örebro län är ekologiskt producerade med etiska och sociala krav
  • vårt matsvinn har minskat
  • arbetet med hållbara finanser har en positiv utveckling
  • antalet digitala möten med patienter har ökat markant
  • 97 % av energianvändningen består av förnybar energi under året har vi även arbetat med att minska energianvändningen.

Utmaningar:

Avfallsmängderna från sjukhusen ökar och takten för att öka materialåtervinningsgraden bedöms gå för långsamt.

 

Länk till Ansvarsfull resursanvändning i Hållbarhetsprogram 2021-2025.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 april 2022