Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

I det övergripande målet god hälsa och livsmiljö ska Region Örebro län bidra till att förbättra folkhälsan och skapa goda livsmiljöer med fungerande ekosystem.

Barn och morfar plockar svamp

Resultat för första året med Program för hållbar utveckling 2021-2025

En positiv utveckling ses i:

  • det hälsofrämjande arbetet där vi utvecklat arbetet med hälsosamma levnadsvanor och naturbaserade rehabilitering
  • arbetet med en bättre livsmiljö där vi har  minskat våra koldioxidutsläpp från våra tjänsteresor.

Under året har vi även:

  • minskat vår klimatpåverkan från livsmedel
  • ökat inköpen av ekologiska livsmedel
  • minskat användandet av privat bil i tjänsten
  • påbörjat ett utfasningsarbete avseende kemikalier som innehåller särskilt farliga ämnen.

Utmaningar:

  • inköpen av fossila drivmedel minskar inte tillräcklig omfattning för att vi ska nå målet om en minskning med 40 procent till år 2025.

 

Länk till God hälsa och livsmiljö i Hållbarhetsprogram 2021-2025.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2023