Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hela redovisningen

Här redovisas per målområde, en del av de resultat som uppnåtts under år 2021 för Program för hållbar utveckling, 2021-2025. Samtliga resultat redovisas i Hållbarhetsredovisning 2021. Vill du läsa den ta kontakt med Hållbar utveckling på regionkansliet.

Bild på jordglob och händer