Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vill du läsa hela redovisningen?

På den här sidan redovisas en del av de resultat som uppnåtts under varje målområde i Program för hållbar utveckling under år 2023. Samtliga resultat redovisas i Hållbarhetsredovisning 2023.

Om du vill läsa den ta kontakt med Staben hållbar utveckling på regionkansliet.

Liten flicka håller i ett regnbågsfärgat paraply