Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

I det övergripande målet Jämlikt och jämställt ska Region Örebro län arbeta för att minska ojämlikheter i hälsa och erbjuda likvärdig vård, service och tjänster. Vi ska vara inkluderande, öppna för mångfald och motverka diskriminering och våld. Jämlika och jämställda arbetsplatser är även en förutsättning för att klara vårt behov av arbetskraft i framtiden.

Klinisk handledning, kvinnoklin 6.png

Resultat för första året med Program för hållbar utveckling 2021-2025

En positiv utveckling ses i:

  • aktiviteter för att stärka barns inflytande
  • jämställdhetsindex 
  • andel med förtroende för hälso- och sjukvården.

Flera processer där det går åt rätt håll:

  • riktade hälsosamtal och hälsokommunikation
  • normmedveten och inkluderande information och kommunikation
  • aktiviteter för att motverka våld
  • aktiviteter för breddad rekrytering.

Länk till Jämlikt och jämställt i Hållbarhetsprogram 2021-2025.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 april 2022