Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vi har de senaste åren haft en rad nya uppdrag med byggnadsanknuten konst på Universitetssjukhuset i Örebro, bland annat i det nya H-huset, Parkeringshuset och på Campus USÖ. Därför håller vi på att arbeta fram en ny konstslinga som planeras färdigställas under höst/vinter 2021, för att ge tillfälle att se våra nya konstverk.

På grund av att kulvertsystemet inte längre är öppet för allmänheten är möjligheten att gå den gamla konstslingan på egen hand begränsad. För mer information, kontakta våra konsthandläggare via e-postadressen längre ner på sidan.

Kontakter

Karin Jarlborg, Kristin Rapp, Paul Grähs

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 maj 2021