Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Personal på Tolkcentralen

Administrativ personal

Ann-Christine Johansson
Verksamhetschef

Anki Johansson

Anders Silvetärn
Enhetschef

Anders Silvetärn

Agneta Sebelius
Administratör

Agneta Sebelius

Anna Werner
Administratör

Anna Werner

Camilla Särnblom
Administratör

Camilla Särnblom

Christina Sikh
Administratör

Christina Sikh

Danne Storm
IT-handläggare

Danne Storm

Eva Bergman
Administratör

Eva Bergman

Marie Alestig
Administratör

Marie Alestig

Simon Nilsson
IT-handläggare

Simon Nilsson

Susanne Lundh
Administratör

Susanne Lundh

Thomas Ahlgren
IT-handläggare

Thomas Ahlgren

Tiina Tuominen
Administratör

Tiina Tuominen

Ulrika Pettersson
Enhetschef

Ulrika Pettersson

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 maj 2021