Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kontaktuppgifter i Episerver

Så hanteras kontaktuppgifter till personal respektive enheter/funktioner i Episerver på våra externa webbplatser (ej 1177.se):

Varifrån hämtas uppgifterna till en enhetssida?

Anger vilka fält som hämtas från KOLL och vad de heter i KOLL, vilken information som inte hämtas från KOLL utan Episerver samt vilka fält som enbart kan uppdateras av kommunikatör och inte Katalogadmin.

Riktlinje för kontaktuppgifter på våra webbar och i e-tjänster

Anger vilka enheter/funktioner som ska ha kontaktkort på 1177.se och inte, hur kontaktuppgifter för mottagningar, vårdavdelningar, vårdcentraler och övriga enheter anges för att skapa enhetlighet över alla webbarna.

Kontaktuppgifter till hälso- och sjukvården på webbplatser och i e-tjänster, riktlinje för (intranätet)

Publicera ut en mottagning som kontaktkort på 1177.se

Kräver en särskild behörighet i KOLL som just nu enbart Ullis och Camilla har.

Obligatoriska KOLL-fält för publicering av kontaktkort inklusive aktuella verksamhetskoder

Koordinater & besöksadresser att ange i KOLL

Organisationsträd KOLL (kräver inte inlogg)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 augusti 2022