Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Delaktighet i barnets vård

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Även barnet har rätt att vara delaktig. Vårdpersonalen ska ta reda på och ta hänsyn till vad som är barnets bästa. Då är barnets åsikt och inställning särskilt viktig.

Läs mer om barns och vårdnadshavares rättigheter i vården (1177.se)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021