Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Dietist vid sjukhus, inom habilitering och psykiatri

Vid många sjukdomar är kosten en viktig del av behandlingen. Dietisten ger dig råd utifrån ditt sjukdomstillstånd och behov.

Vi träffar både dig som ligger inne för vård på sjukhuset och dig som kommer på mottagningsbesök. Det kan vara både individuellt och i grupp.

Att träffa dietisten

Dietisten tar vanligtvis en kostanamnes, det vill säga frågar hur du brukar äta och dricka en vanlig dag. Du får också berätta hur det du äter och dricker påverkar dina besvär. Dietisten ger råd och information och ni kommer tillsammans fram till lämpliga förändringar.

Kostbehandling

Om du inte kan täcka ditt energi- och/eller näringsbehov med vanlig mat kan dietisten ordinera specialprodukter som näringsdrycker, berikningspulver, energimoduler eller sondmat.

Vid förskrivning subventioneras produkterna av Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021