Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Dietister i Region Örebro län

Vid många sjukdomar är kosten en viktig del av behandlingen. Dietisten ger dig råd utifrån ditt sjukdomstillstånd och behov.

Vi träffar både dig som ligger inne för vård på sjukhuset och dig som kommer på mottagningsbesök. Det kan vara både individuellt och i grupp. Som en del i en kostbehandling kan du ordineras specialkost, kosttillägg och sondnäring. Vid förskrivning subventioneras produkterna av landstinget.

Dietisten tar vanligtvis en kostanamnes, det vill säga frågar hur du brukar äta och dricka en vanlig dag. Du får också berätta hur det du äter och dricker påverkar dina besvär. Dietisten ger råd och information och ni kommer tillsammans fram till lämpliga förändringar.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 oktober 2021