Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Informera alltid om de läkemedel du tar vid vårdbesök

När du besöker vården är det viktigt att upplysa om vilka läkemedel du använder, både receptbelagda, icke receptbelagda och naturläkemedel. Din aktuella läkemedelslista får du från vården. Listan visar vilka läkemedel du ska ta, varför du ska ta dem, i vilka doser och vid vilka tidpunkter.

Genom att logga in på 1177.se kan du som är över 18 år se dina recept. 

Om läkemedlet inte passar

Ta alltid de läkemedel din läkare har sagt att du ska ta. Om du inte mår bra eller känner dig osäker ska du inte sluta ta läkemedlet förrän du talat med din läkare. Är du gravid eller ammar ska du rådfråga din läkare innan du börjar använda ett läkemedel.

Har du frågor om din läkemedelsbehandling ska du alltid kontakta den mottagning som du får din behandling på.

Bra att tänka på när du tar läkemedel (1177.se)

Högkostnadsskydd och frikort för läkemedel

För läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen betalar du högst 2 200 kronor under en 12-månadersperiod, sedan får du frikort. Perioden börjar den dag du gör det första inköpet. Kostnaden för alla barn under 18 år i ett hushåll räknas ihop.

Du kan dela upp betalningen av dina läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen. Ansökningsblankett finns på apoteket.

Läs om utbyte av läkemedel och regler runt kostnader på 1177.se

Läkemedel påverkar miljön

Våra reningsverk klarar inte alltid av att rena avloppsvattnet från läkemedel som hällts ut i vasken eller spolats ner i toaletten. Med avloppsvattnet sprids läkemedelsrester till mark och sjöar och ingår i grundvatten och dricksvatten.

Läs mer om hur läkemedel påverkar dricksvattnet och miljön på 1177.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021