Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Högkostnadsskydd och frikort för vårdbesök

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för dina vårdbesök (öppenvård) under tolv månader. Det kallas för högkostnadsskydd och gäller besök på vårdcentral eller på sjukhus (om du inte är inlagd).

Summan börjar räknas vid dit första besök och när du har kommit upp i 1 200 kr behöver du inte betala mer. 

Vissa saker ingår inte i högkostnadsskyddet. Till exempel ingår inte vaccinationer i högkostnadsskyddet. 

Högkostnadsskydd för öppenvård (1177.se)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 augusti 2020