Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hotellrum för patienter och medföljande

För patienter med daglig behandling i öppenvård och lång resväg finns möjlighet till övernattning på Scandic Grand Hotel. Hotellet kan även utnyttjas av anhöriga/närstående till patienter samt personal med tillfälligt uppdrag/tjänst åt Region Örebro län.

Hotellets uppdrag är att tillhandahålla rum med helpension, men det är hemregionens regelverk för ersättning som gäller. Frukost ingår dock alltid i rumspriset.

I restaurangen finns möjlighet att sitta avskilt och äta. Patienter som av någon anledning inte vill besöka restaurangen kan få sin mat serverad på rummet.

Anhörig/närstående betalar direkt till hotellet. I särskilda fall betalar hemregionen anhörigkostnad. Intyg från hemregionen ska då uppvisas till hotellet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021