Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hälso- och sjukvården regleras av lagar och som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår.

Du som patient eller närstående kan på ett enkelt sätt lämna klagomål eller ge synpunkter på den vård som du har fått. Utifrån dina synpunkter eller klagomål ska vi enligt lag arbeta med att förbättra vården.

Klagomål eller synpunkter kan handla om:

  • Behandlingar
  • Bemötande
  • Rådgivning
  • Tillgänglighet och kommunikation med vården

Du kan också lämna in förslag och idéer på hur den vård vi ger kan bli bättre.

Efter att du lämnat klagomål eller synpunkter bör du få svar inom fyra veckor. På grund av den ansträngda situationen nu under rådande corona-pandemi, kan det dröja längre att få svar. Vi ber om överseende med detta.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021