Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rond - när du träffar läkare

När läkarna går rond på din avdelning har du möjlighet att tala med den läkare som ansvarar för dig. Du kan också be om ett enskilt samtal med din läkare eller annan personal. Vill du veta när ronden görs på din avdelning, fråga personalen. Ibland får du också en folder med information när du läggs in.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021