Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Var frisk när du hälsar på

Det viktigt att du som närstående är frisk när du besöker sjukhuset på grund av smittorisken. I samband med influensatider är det särskilt viktigt att du väntar med ditt besök tills du är helt frisk. Patienter som vårdas på sjukhus drabbas hårt när influensa och vinterkräksjuka sprids på vårdavdelningarna.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021